Filozofia

Zoradiť podľa:

Na používanie e-shopu musíte mať povolený JavaScript!


Heinz Grill | AD-joga

Kniha Cvičenia pre dušu ponúka praktický návod pre rozvíjanie duševného života. Obsahuje cvičenia, ktorými jednotlivec dokáže skvalitniť svoje myslenie, citový život aj silu vôle. Ukazuje hodnotu duševných cvičení pre fyzické aj duševné zdravie.

22,90
viac info
Rudolf Steiner | Franesa

Kniha v zhustenej forme popisuje základy, z ktorých vychádza antropozofia.  31 prednášok Rudolfa Steinera o vývoji človeka a Zeme.

14,60
viac info
Rudolf Steiner | Franesa

Prednášky Rudolfa Steinera venované významu zabúdania a možnosťami sebavýchovy v zmysle vzdelávania vôle.

5,90
viac info
Johannes W. Schneider | Franesa

Autor v knihe približuje význam jednotlivých anjelských bytostí pre človeka a naše možnosti ich prežívania. Všíma si pritom aj démonov - padlých anjelov.

8,20
viac info
Rudolf Steiner | Franesa

 Kniha sa venuje myšlienke opätovných pozemských životov a zameriava sa na obdobie medzi smrťou a novým narodením. Obsahuje 7 prednášok Rudolfa Steinera z roku 1915.

10,50
viac info
Heinz Grill | Narajana

Prednáška Heinza Grilla z roku 2009 na tému vzťahu učiteľa a žiaka v spirituálnej alebo duševno-duchovne orientovanej škole.

7,50
viac info
Rudolf Steiner | Franesa

Cyklus troch prednášok Rudolfa Steinera o Michaelovej nadzmyslovej škole a dvoch hlavných prúdoch ľudských duší - o platonikoch a aristotelikoch.

5,50
viac info
Karl Jaspers | Petrus Publishers

Súbor štyroch štúdií je venovaný životu, dielu a najmä svetodejinnému pôsobeniu najvýznamnejších osobností dejín.

16,90
viac info
Erich Fromm | portál

Dielo o strachu zo slobody napísal autor v snahe ozrejmiť, akým spôsobom sa nacizmus v Nemecku stal ideológou, ktorú boli ochotné podporiť široké časti vtedajšej spoločnosti. Je mimoriadne aktuálne aj v dnešných krízových časoch.

18,10
viac info
Erich Fromm | Citadella

Empirická psychologická a sociálna analýza dvoch spôsobov existencie: Mať či byť? 

9,00
viac info
Erwin Thoma | Anch books

Bionika pozoruje tajuplný svět rostlin a živočichů a pátrá po tom, co vynalezla příroda a jak to využít ve prospěch lidstva – to je cílem bioniky i této knihy.

14,00
viac info
Rudolf Steiner | Michael

Jedno z vrcholných diel Rudolfa Steinera, ktorý napísal počas svojho pôsobenia v Theosofickej spoločnosti. Podáva základné pravdy duchovnej vedy ako počiatok duchovného poznania.

9,40
viac info
Martin Takáč | Absynt/Kalligram

Esej o tom, ako sa nestratiť v prudko sa meniacom svete nových poznatkov a technológií, aj o dôležitosti osobného prežívania a o tom, aké hodnoty pretrvávajú v časoch "veľkej transformácie" sveta.

9,90
viac info
Svámí Vivékánanda | Fontána

Predstavenie štyroch významných prístupov k jóge je inšpiráciou pre každého vážneho záujemcu o jogu. Rozšírené poznanie o joge pre pokročilých jogínov aj duchovne bádajúcich ľudí.

18,20
viac info
Rudolf Steiner | futurum

Výklad o vývoji človeka k chápaniu nadzmyslových svetov, poznanie duchovnej vedy a cesty, ktorá vedie k poznávaniu vyšších svetov.

12,00
viac info
Heinz Grill | Citadella

Komplexná učebnica jogy pre inštruktorov jogy aj záujemcov o jogu. Obsahuje rozbor viac než 30 jogových pozícií a pozdravu Slnka. Umelecko-estetické vyobrazenie ásan inšpiruje aj duševné cítenia a rozvíja myslenie, cítenie a vôľu cvičiaceho.

18,00
viac info