Filozofia

Zoradiť podľa:

Na používanie e-shopu musíte mať povolený JavaScript!


Rudolf Steiner | Franesa

Cyklus troch prednášok Rudolfa Steinera o Michaelovej nadzmyslovej škole a dvoch hlavných prúdoch ľudských duší - o platonikoch a aristotelikoch.

5,50
viac info
Karl Jaspers | Petrus Publishers

Súbor štyroch štúdií je venovaný životu, dielu a najmä svetodejinnému pôsobeniu najvýznamnejších osobností dejín.

16,90
viac info
Erich Fromm | portál

Dielo o strachu zo slobody napísal autor v snahe ozrejmiť, akým spôsobom sa nacizmus v Nemecku stal ideológou, ktorú boli ochotné podporiť široké časti vtedajšej spoločnosti. Je mimoriadne aktuálne aj v dnešných krízových časoch.

18,10
viac info
Erich Fromm | Citadella

Empirická psychologická a sociálna analýza dvoch spôsobov existencie: Mať či byť? 

9,00
viac info
Erwin Thoma | Anch books

Bionika pozoruje tajuplný svět rostlin a živočichů a pátrá po tom, co vynalezla příroda a jak to využít ve prospěch lidstva – to je cílem bioniky i této knihy.

14,00
viac info
Rudolf Steiner | Michael

Jedno z vrcholných diel Rudolfa Steinera, ktorý napísal počas svojho pôsobenia v Theosofickej spoločnosti. Podáva základné pravdy duchovnej vedy ako počiatok duchovného poznania.

9,40
viac info
Martin Takáč | Absynt/Kalligram

Esej o tom, ako sa nestratiť v prudko sa meniacom svete nových poznatkov a technológií, aj o dôležitosti osobného prežívania a o tom, aké hodnoty pretrvávajú v časoch "veľkej transformácie" sveta.

9,90
viac info
Svámí Vivékánanda | Fontána

Predstavenie štyroch významných prístupov k jóge je inšpiráciou pre každého vážneho záujemcu o jogu. Rozšírené poznanie o joge pre pokročilých jogínov aj duchovne bádajúcich ľudí.

18,20
viac info
Rudolf Steiner | futurum

Výklad o vývoji človeka k chápaniu nadzmyslových svetov, poznanie duchovnej vedy a cesty, ktorá vedie k poznávaniu vyšších svetov.

12,00
viac info
Heinz Grill | Citadella

Komplexná učebnica jogy pre inštruktorov jogy aj záujemcov o jogu. Obsahuje rozbor viac než 30 jogových pozícií a pozdravu Slnka. Umelecko-estetické vyobrazenie ásan inšpiruje aj duševné cítenia a rozvíja myslenie, cítenie a vôľu cvičiaceho.

18,00
viac info