Gustáv Reuss

Zoradiť podľa:

Na používanie e-shopu musíte mať povolený JavaScript!

Gustáv Reuss (1818-1863) bol lekár, botanik a vlastivedný bádateľ. Je zakladateľom slovenskej vedeckej fantastickej literatúry z generácie štúrovskej mládeže. Narodil sa na Gemeri v Revúcej v národne uvedomelej rodine. Jeho otec Samuel bol aktívnym členom Učenej spoločnosti malohontskej a ako jeden z prvých začal so zberom slovenských ľudových rozprávok. V tejto jeho činnosti pokračovali aj synovia Ľudovít a Gustáv, zostavovatelia Codexu revúckeho, zbierky ľudových rozprávok, povrávok, porekadiel a prísloví, z ktorej čerpal neskôr i Pavol Dobšinský. Práve tu prišiel Reuss po prvýkrát do styku s fantastikou v podobe magických rozprávok.

Študoval na gymnáziu v Rožňave a Leviciach, na evanjelickom lýceu v Bratislave a na lekárskej fakulte v  Budapešti a vo Viedni. V rokoch 1844-1849 pôsobil ako mestský lekár v Miškovci, v rokoch 1851-1861 v Revúcej. Záujem o prírodné vedy ho priviedol k astronómii. V rámci snáh slovenského obrodeneckého hnutia považoval za svoju povinnosť rozšíriť čo najväčšie množstvo nadobudnutých poznatkov medzi ľudí a tak ho vedomosťami pozdvihnúť. Na podklade náučného spisku astronóma J. Littrowa o vesmíre, začal začiatkom päťdesiatych rokov koncipovať text, v ktorom sa populárnou formou snažil podať poznatky v pútavej dobrodružnej forme. Takto vznikol text pod názvom Hviezdoveda alebo Životopis Krutohlava (1856), v ktorom sedem rokov pred Julom Vernom, opísal balónovú cestu gemerského učenca Krutohlava na Mesiac. Týmto dielom nadviazal na tradíciu traktátov a náučných knižiek pre ľud (napr. Piľní domajší a poľní hospodár Juraja Fándlyho). 


Gustáv Reuss | Monokel

Vedecko-popularizačný spis Hviezdoveda je originálnym záznamom súdobých poznatkov z astronómie, geografie a fyziky z 19. storočia.

14,90
viac info