Erich Fromm

Zoradiť podľa:

Na používanie e-shopu musíte mať povolený JavaScript!

Erich Fromm (1900-1980), americký sociológ, filozof, psychoanalytik a antropológ nemecko-židovského pôvodu sa narodil v r. 1900 vo Frankfurte nad Mohanom. Pochádzal z ortodoxnej židovskej rodiny, avšak on sám sa vo veku 26 rokov viery vzdal, čo neskôr odôvodnil výrokom: "Vzdal som sa náboženského presvedčenia a rituálov, lebo som sa jednoducho nechcel zúčasťňovať na delení ľudskej rasy, či už náboženskom alebo politickom."

Študoval na Frankfurtskej a Mníchovskej univerzite, titul PhD. získal v roku 1922 na Univerzite v Heidelbergu. Ďalej pokračoval štúdiom psychoanalýzy na Psychoanalytickom Inštitúte v Berlíne. Na rozdiel od mnohých iných, Fromm neštudoval základy medicíny, čo vysvetľuje jeho viac eklektický a inovatívny postoj k psychoanalýze.
 
V roku 1934 emigroval z nacistického Nemecka do Spojených štátov amerických, kde učil na mnohých univerzitách. Ako významný psychológ  20.storočia sa snažil vytvoriť systém, ktorý by na súčasné problémy odpovedal lepšie ako Freudov. Veril, že významný vplyv na ľudské správanie majú sociálne a ekonomické faktory, nie vrodené črty. V posledých desaťročiach svojho života žil v Cuernavaca v Mexiku a v roku 1974 sa presťahoval do Murlato vo Švajčiarsku, kde v r. 1980 zomrel.
 
Vo svojom diele zdôrazňuje vzťahovú a spoločenskú stránku ľudskej bytosti a vzájomný vzťah medzi jednotlivcom a spoločnosťou. Skúma ako spoločnosť formuje jednotlivca a ako jednotlivec môže tvorivo pôsobiť na spoločnosť. Je kritický voči dehumanizujúcim vplyvom modernej materialistickej konzumnej spoločnosti na človeka.
 
Venuje sa téme spájania slobody a zodpovednosti, individuality a vzťahovosti človeka. Dôraz kladie na dôležitosť uvedomenia si seba samého a vlastnej vnútornej hodnoty.
 
Zaoberá sa aj spirituálnymi témami, menej z pohľadu náboženského vyznania, ale skôr z hľadiska vplyvu rôznych foriem a zdrojov spirituality na duševný vývoj človeka.
 

Erich Fromm | portál

Dielo o strachu zo slobody napísal autor v snahe ozrejmiť, akým spôsobom sa nacizmus v Nemecku stal ideológou, ktorú boli ochotné podporiť široké časti vtedajšej spoločnosti. Je mimoriadne aktuálne aj v dnešných krízových časoch.

18,10
viac info
Erich Fromm | Citadella

Empirická psychologická a sociálna analýza dvoch spôsobov existencie: Mať či byť? 

9,00
viac info
Erich Fromm | Citadella

 Je láska umením? Ak áno, tak vyžaduje znalosti a snahu. Cestou k vlastnému zdokonaleniu a tým k zdokonaleniu celého ľudstva je naučiť sa umeniu milovať vo všetkých jeho podobách.

11,90
viac info