Heinz Grill

Zoradiť podľa:

Na používanie e-shopu musíte mať povolený JavaScript!

Heinz Grill (1960) pochádza z obce Soyen pri Wasserburg am Inn v Južnom Nemecku. Od detstva mal silný vzťah k prírode a veľkú potrebu slobody a bol, ako vraj hovorievala jeho mama „nevychovateľné“ dieťa. Neskôr však údajne otec pripustil, že sa napokon „sám vychoval celkom dobre“.

Jeho náklonnosť pre prírodu viedla až k tomu, že sa stal veľmi uznávaným horolezcom, realizoval mnohé prvovýstupy a otváral nové horolezecké trasy. Stal sa liečebným praktikom a svoje zdravotnícke vzdelanie obohatil štúdiom antropozofie a dychovej terapie.

Popritom sa zaoberal jogou, absolvoval jej základné štúdiá v Kanade a stal sa dnes už medzinárodne známym a uznávaným jogovým učiteľom. V súčasnosti žije v severnom Taliansku a pôsobí ako spisovateľ a odborný referent. Napísal viac ako 60 knižných titulov a na podujatiach rôzneho charakteru vedie prednášky so zameraním na jogu, spiritualitu, pedagogiku, architektúru, výživu a medicínu. Podieľa sa aj na vzdelávaní jogových učiteľov z rôznych európskych krajín.


Heinz Grill | AD-joga

Kniha Cvičenia pre dušu ponúka praktický návod pre rozvíjanie duševného života. Obsahuje cvičenia, ktorými jednotlivec dokáže skvalitniť svoje myslenie, citový život aj silu vôle. Ukazuje hodnotu duševných cvičení pre fyzické aj duševné zdravie.

22,90
viac info
Heinz Grill | Narajana

Vyvážená, rytmicky a esteticky zostavená výživa tvorí dôležitý stavebný kameň na ceste duševno-duchovného rozvoja.

18,00
viac info
Heinz Grill | Narajana

Prednáška Heinza Grilla z roku 2009 na tému vzťahu učiteľa a žiaka v spirituálnej alebo duševno-duchovne orientovanej škole.

7,50
viac info
Heinz Grill | AD-joga

Knižka Obličky je venovaná významu tohto orgánu pre duševné zdravie, postupom pre rozvoj citového života a záujmu o okolie ako prevenciu pred duševnými poruchami a stratou zmyslu.

11,80
viac info
Heinz Grill | AD-joga

Kniha venovaná pedagogickým zručnostiam a duchovným východiskám pedagogickej práce. Práca učiteľa patrí k veľmi náročným činnostiam. Navrhované metodické postupy otvárajú možnosti pre kreatívne vyučovanie a živý vzťah k učebnej látke.

24,50
viac info
Heinz Grill | AD-joga

Kniha o škole slobodného dychu, postupy pre skvalitnenie dýchania, rozvoj vedomia a celkové posilnenie imunitného systému prostredníctvom jogových cvičení.

21,90
viac info
Heinz Grill | AD-joga

Brožúra o Srdci je odborný text, určený primárne terapeutom, lekárom a ďalším odborníkom na duševné a telesné zdravie. Zaujímavé podnety však môžu v texte nájsť všetci, ktorých zaujíma duševno-duchovná a vývojová stránka medziľudského kontaktu. 

8,00
viac info
Heinz Grill | Citadella

Komplexná učebnica jogy pre inštruktorov jogy aj záujemcov o jogu. Obsahuje rozbor viac než 30 jogových pozícií a pozdravu Slnka. Umelecko-estetické vyobrazenie ásan inšpiruje aj duševné cítenia a rozvíja myslenie, cítenie a vôľu cvičiaceho.

18,00
viac info