Na používanie e-shopu musíte mať povolený JavaScript!

O nás

Milí návštevníci AD-portálu,
 
dovoľte mi predstaviť Vám Školu jogy AD-joga.  Volám sa Miriam Bellušová a srdečne Vás vítam na stránkach mojej školy jogy. Dlhoročná účasť na inšpiratívnych kurzoch jogy v Akadémií vzdelávania a jogy ÁSANA, ktorá sa datuje od roku 2007 a štúdium publikácií o joge a súvislostiach duchovného života od autora Heinza Grilla,  vyústili do môjho rozhodnutia pôsobiť ako jogová učiteľka a založiť Školu jogy AD-joga (od 2016).
 
Kurzy jogy organizujem v Bratislave a jej okolí. Od roku 2018 lektorsky spolupracujem s Ligou proti rakovine na kurzoch jogy pre onkologických pacientov. Ďalej sa venujem prekladom odborných článkov z oblasti jogy a individuálnej spirituality do slovenského jazyka, aby boli ľahšie dostupné pre slovenských, prípadne českých záujemcov.
 
Jogu vnímam ako tvorivú aktivitu, ktorá nielen zlepší fyzické možnosti, ale predovšetkým rozvíja duševné kvality každého človeka. Tento vnútorný potenciál jogy som spoznala vďaka jogovému konceptu tzv. Novej jogovej vôle. Je založený na umeleckom utváraní jogových pozícií, na škole voľného, slobodného dychu a na venovaní pozornosti vonkajším okolnostiam života, čím vzniká prirodzená ochrana voči úzkostným alebo depresívnym náladám. Joga má vďaka tvorivému prístupu veľmi priaznivé účinky na imunitný systém a podnecuje ľudí k novému začiatku v živote.
 
Od roku 2021 je značka AD-joga aj symbolom vydavateľstva knižnej literatúry, a to predovšetkým prekladov kníh z oblasti jogy a antropozofie. Popri vydavateľskej činnosti vznikol online AD-portál, kde čitatelia nájdu na jednom mieste online kníhkupectvo, inšpiratívne knihy a rôzne ďalšie inšpirácie pre zušľachťovanie osobného potenciálu.
 
V roku 2023 som zriadila v Miloslavove priestor pre osobný a duševný rozvoj - AD-centrum. Je to harmonicky zariadený priestor, kde sa ľudia môžu stretávať a napĺňať svoje ciele, spoznávať duševno-duchovné témy, venovať sa pohybovým aktivitám a získavať inšpirácie pre vlastný život.  
 
Zdravý pohyb je základom celkovej fyzickej a duševnej pohody. Popri joge som objavila skvelé možnosti severskej chôdze, jednoduchého a veľmi zdraviu prospešného pohybu v prírode. V roku 2023 som sa stala sprievodcom nordic walkingu SNWA a do ponuky aktivít Školy jogy budem priebežne zaraďovať aj spoločné nordic walking aktivity v Miloslavove a okolí.
 
S priateľským pozdravom
Miriam Bellušová
lektorka a vydavateľka kníh z oblasti spirituality a jogy