Na používanie e-shopu musíte mať povolený JavaScript!

Inšpirácie nielen o joge

Vitajte v našom inšpiratívnom blogu!

Nájdete v ňom inšpirácie pre Váš osobnostný rozvoj a lepšie využívanie svojich možností a talentov. Tvoria ho články o jogových pozíciách, o aspektoch duševného života, aj o tom, ako podporiť alebo ako si uchovať dobré zdravie.

Je tiež kaleidoskopom aktivít Školy jogy a Vydavateľstva AD-joga v oblasti jogy a vydávania kníh.

Dozviete sa v ňom o možnostiach rozvíjania individuálnej spirituality a môžete si s nami zacvičiť kvalitné zostavy na samostatné cvičenie jogy

AD-joga na knižnej výstave Bibliotéka 2021

V knižnom stánku Vydavateľstva AD-joga sme vystavovali knihy predovšetkým s tematikou Novej jogovej vôle, ktoré boli v posledných rokoch preložené a vydané v slovenskom jazyku. V sobotu 13. novembra 2021 sme v literárnom centre Bibliotéky (výstavisko Incheba) organizovali podujatie - diskusiu o imunite, zdraví a pekných medziľudských vzťahoch pod názvom Možnosti posilnenia imunity vo vzťahu k pohybu, dychu a duševnému zdraviu. Podujatie si môžete pozrieť nižšie zo záznamu. Hostia Mgr. Matej Štepita a Mgr. Paula Dobiášová Vás zaujímavým rozprávaním iste inšpirujú k zdravej pohybovej aktivite a rozvoju vedomého vnímania. Správne vedený pohyb, jasné vnímanie a rozvíjanie predstáv o formách a priestore sú kľúčom k regeneratívnemu uvoľneniu dychovej činnosti. Kvalitné dýchanie je východiskom pre udržiavanie zdravia tak na fyzickej, ako aj na duševnej rovine a pre utváranie slobodného vzťahu k sebe, okoliu a celej spoločnosti. Matej Štepita pôsobí v Bratislave, ako jogový učiteľ a psychológ. Pracuje v občianskom združení Učitelia jogy a záleží mu na tom, aby u svojich účastníkov, klientov aj študentov podporil duševné zdravie a rozvoj. Viac o Matejovi Štepitovi... Paula Dobiášová je učiteľkou jogy a farmaceutkou. Kladie dôraz na precíznu prácu s telom a kreatívny prístup k pohybu, aj rozvíjanie schopnosti koncentrácie. Má medicínske vzdelanie.  Viac o Paule Dobiášovej... Viac...

Verše

Pozývam Vás prečítať si báseň napísanú pri príležitosti ukončenia nadstavbového vzdelávania učiteľov jogy.

Viac...

Nová jogová vôľa

Nová jogová vôľa je jogový koncept, ktorého východiskovou témou je vnášanie spirituality, duchovných obsahov do každodenného života. Predstavuje modernú jogovú prax, ktorá kladie dôraz na duševné, jemnocitné prežívanie ásan a pozdvihnutie myšlienkových a citových síl duše. Vychádza zo základov jňana jogy (jogy múdrosti) a antropozofie (náuky o múdrosti človeka).

Viac...

Kniha a videorozhovor o Slobodnom dychu

Môcť slobodne dýchať - je to samozrejmosť alebo vzácnosť? Dýchate slobodne? A čo to znamená? Odhaľte princípy kvalitného, voľne plynúceho, slobodného dychu v slovenskom vydaní knihy Slobodný dych a svetelno-duševný proces. 

Viac...

Spoznajte Školu slobodného dychu

Škola slobodného dychu kladie do centra pozornosti obraz slobodného človeka, ktorý je slobodný v konaní, životnom postoji, názoroch a môže preto voľne, slobodne dýchať. Tento prístup k dychu a joge je založený na antropozofickom poznaní. 

Viac...

Zoznámte sa s Heinzom Grillom

V tomto príspevku predstavujem osobnosť Heinza Grilla, ktorého životné dielo ma inšpirovalo na mojej ceste jogovej učiteľky. Viacerí z vás už poznajú fotografie jeho jogových pozícií, ktoré pôsobia mimoriadne ľahko, akoby neovplyvnené zemskou príťažlivosťou. Iní ste sa s ním už aj osobne stretli na seminároch v Bratislave, alebo v severnom Taliansku.

Viac...

Zostava pre samoštúdium a cvičenie doma

„Jogovou pozíciou, takzvanou ásanou, človek nezaujíma len telesnú pozíciu, ale sa súčasne vo vedomí zaoberá osobitným cítením, toto spoznáva a realizuje ho do vyjadrenia prostredníctvom tela až k umeleckému obrazu“ (cit. autor H. Grill). Tým toto cítenie sprostredkuje aj pre okolie a v atmosfére vzájomného medziľudského podporovania tvorí životné sily nielen pre seba, ale aj pre svojich blízkych.

Viac...

SERIÁL: VENUJME SA DYCHU

V sérií krátkych videí sa spoločne venujeme dychu. Vysvetlíme si zásady tzv. slobodného dychu a ukážeme si jednoduché cvičenia, ktoré vedú k harmonizácií dychu a zlepšeniu celkovej duševnej rovnováhy.

Viac...

Pozdrav Slnka a jeho význam pre súčasného človeka

Pozdrav Slnka je jogová cvičebná zostava, zložená z dvanástich rytmicky sa striedajúcich, čiastkových pohybov. V priebehu niekoľkých minút opakovania zostava umožní kvalitne rozcvičiť celé telo, zahriať sa, uvoľniť a pripraviť sa na ďalšie intenzívnejšie cvičenie.

Viac...

Význam cvičenia jogy pre podporu imunity

Dňa 20. júna 2018 sa konala prednáška Joga ako terapia na podporu imunity v  Centre pomoci Ligy proti rakovine v Bratislave. Je naozaj cenné, že vytvorili priestor pre túto aktuálnu a dôležitú tému. Obsah prednášky si prečítajte v krátkom zhrnutí.

Viac...

Joga pre onkologických pacientov

V Centre pomoci Ligy proti rakovine v Bratislave prebiehajú už druhý rok kurzy jogy pre onkologických pacientov. Kurzy vedie lektorka jogy Miriam Bellušová, ktorá v nasledujúcom príspevku hovorí o tom, ako tieto hodiny prebiehajú a v čom spočíva význam cvičenia jogy pre klientov centra pomoci.

Viac...

Špecializované kurzy

Popri všeobecných kurzoch jogy  sú v ponuke Školy jogy AD-joga špecializované kurzy určené ľuďom, ktorí z dôvodu ochorenia alebo náročnej liečby majú aktuálne menší fyzický potenciál, no napriek tomu sa rozhodnú venovať joge. Lekcie sú prispôsobené ich možnostiam pohybu a  istý priestor na nich venujeme aj spoznávaniu možností, ako aktivovať vlastný  samoliečivý potenciál  ľudskej bytosti a podporiť oslabené životné sily.

Viac...