Pohľady

Spoznajte Školu slobodného dychu

Škola slobodného dychu kladie do centra pozornosti obraz slobodného človeka, ktorý je slobodný v konaní, životnom postoji, názoroch a môže preto voľne, slobodne dýchať. Tento prístup k dychu a joge je založený na antropozofickom poznaní. 

Viac...

Knižná novinka H.Grill: Slobodný dych

Môcť slobodne dýchať - je to samozrejmosť alebo vzácnosť? Dýchate slobodne? A čo to znamená? Odhaľte princípy kvalitného, voľne plynúceho, slobodného dychu v slovenskom vydaní knihy Slobodný dych a svetelno-duševný proces. 

Viac...

Pozdrav Slnka a jeho význam pre súčasného človeka

Pozdrav Slnka je jogová cvičebná zostava, zložená z dvanástich rytmicky sa striedajúcich, čiastkových pohybov. V priebehu niekoľkých minút opakovania zostava umožní kvalitne rozcvičiť celé telo, zahriať sa, uvoľniť a pripraviť sa na ďalšie intenzívnejšie cvičenie.

Viac...

Zoznámte sa s Heinzom Grillom

V tomto príspevku predstavujem osobnosť Heinza Grilla, ktorého životné dielo ma inšpirovalo na mojej ceste jogovej učiteľky. Viacerí z vás už poznajú fotografie jeho jogových pozícií, ktoré pôsobia mimoriadne ľahko, akoby neovplyvnené zemskou príťažlivosťou. Iní ste sa s ním už aj osobne stretli na seminároch v Bratislave, alebo v severnom Taliansku.

Viac...

SERIÁL: VENUJME SA DYCHU

V sérií krátkych videí sa spoločne venujeme dychu. Vysvetlíme si zásady tzv. slobodného dychu a ukážeme si jednoduché cvičenia, ktoré vedú k harmonizácií dychu a zlepšeniu celkovej duševnej rovnováhy.

Viac...

Zostava pre samoštúdium a cvičenie doma

„Jogovou pozíciou, takzvanou ásanou, človek nezaujíma len telesnú pozíciu, ale sa súčasne vo vedomí zaoberá osobitným cítením, toto spoznáva a realizuje ho do vyjadrenia prostredníctvom tela až k umeleckému obrazu“ (cit. autor H. Grill). Tým toto cítenie sprostredkuje aj pre okolie a v atmosfére vzájomného medziľudského podporovania tvorí životné sily nielen pre seba, ale aj pre svojich blízkych.

Viac...

Joga a životný priestor

Na mojich lekciách jogy sa môžete stretnúť s pojmom "stred dĺžky chrbta", alebo tzv. tretie centrum. Vo fyzickom tele, pomyselne na úrovni žalúdka smerom k chrbtici sa nachádza zhluk nervovo-vegetatívnych zakončení (odb. plexus solaris), ktoré riadia činnosť orgánov brušnej dutiny. V astrálnom tele sa na jeho úrovni nachádza tretie energetické centrum, tzv. manipúra čakra. 

Viac...

Joga pre onkologických pacientov

V Centre pomoci Ligy proti rakovine v Bratislave prebiehajú už druhý rok kurzy jogy pre onkologických pacientov. Kurzy vedie lektorka jogy Miriam Bellušová, ktorá v nasledujúcom príspevku hovorí o tom, ako tieto hodiny prebiehajú a v čom spočíva význam cvičenia jogy pre klientov centra pomoci.

Viac...

Ďalšie variácie pozície Váha - Tuladandásana

Pozícia Váha – rovnovážny stoj na jednej nohe spojený s vyváženým vedením trupu a druhej nohy do horizontály sa vyznačuje veľkou variabilitou. V tomto článku sa dočítate aké rôzne variácie tohto cviku poznáme. Zacvičíte ich všetky ?

Viac...

Ásana Váha (Tuladandásana)

Keď hľadáme jogové cvičenie, posilňujúce slobodný postoj a schopnosť aktívneho podieľania sa na živote, iste sa nezmýlime, ak priberieme do jogovej zostavy ásanu Váha.
V čom spočíva význam tejto na pohľad jednoduchej predklonovej pozície?

Viac...

Liečivé účinky jogovej pozície saumukhyasana

Túto pozíciu, s dohora zdvihnutým trupom ako aj nohami, nazývame všeobecne navasana, alebo poloha loďky. Tým, že tu cvičiaci nevedie ramená v smere ku kolenám, ale vydvihne ich bezprostredne nahor ponad hlavu, mení celkové základné usporiadanie navasany a vydáva sa, obzvlášť trupom, do vzdušnej rovnováhy. Určitá veselosť (jarosť), ktorá zdôvodňuje názov saumukha – v preklade jasná tvár, sa skrýva v tejto vyvýšenej pozícií plnej napätia.

Viac...

Liečivé účinky voľne vedeného pohybu

Voľne vedený pohyb, voľný dych, pohyb nezávislý od dychu - to sú pojmy, ktoré často zaznievajú počas lekcií jogy vedených v zmysle princípov Novej jogovej vôle. 

Viac...

SERIÁL: JOGA A RAKOVINA

V tomto príspevku prinášame obhliadnutie sa za seriálom článkov, ktoré sa venujú možnostiam vykonávania jogy v období liečby rakoviny a všeobecne významu jogy pre posilnenie imunitného systému, fyzického aj duševného zdravia.

Bol poprvýkrát publikovaný v lete 2018 na internetovom portáli zdravie.sk a nájdete v ňom informácie napríklad o liečivých účinkoch jogových pozícií, alebo o starostlivosti o chrbticu.  

Viac...

Význam cvičenia jogy pre podporu imunity

Dňa 20. júna 2018 sa konala prednáška Joga ako terapia na podporu imunity v  Centre pomoci Ligy proti rakovine v Bratislave. Je naozaj cenné, že vytvorili priestor pre túto aktuálnu a dôležitú tému. Obsah prednášky si prečítajte v krátkom zhrnutí.

 

 

Viac...

Poloha paschimottanasana

Poloha paschimottanasana- nazývaná aj kliešte, alebo tiež poloha hlava koleno - je polohou aktívneho predklonu so spevnenými nohami a  napriamujúcou sa chrbticou. V knihe H. Grilla, Duševná dimenzia jogy, ktorá inšpiruje ľudí cvičiacich jogu v zmysle Novej jogovej vôle, sa táto pozícia popisuje slovami "...odvážne vchádzanie do napätí a do nepohodlných pomerov, ktoré matéria ponúka". Význam týchto slov sa človeku vyjaví, keď sa usiluje naozaj aktívne formovať "kliešte"  a vydáva sa na cestu prekonávania samého seba. 

Viac...

Poloha Polmesiac (āňjaneyāsana)

Estetická a jemná jogová pozícia polmesiac kladie na cvičiaceho nárok  rozprestretia sa medzi dolným a horným priestorom. Dva oblúky - oblúk nôh a oblúk chrbtice - sa harmonicky dopĺňajú a z formy cviku vyžaruje pokoj a rozvaha.

Viac...

Stoj na pleciach (sarvangásana)

Stoj na pleciach, inak nazývaný „poloha všetkých častí“ - sarvangásana,  patrí k základným, takzvaným obráteným polohám jogy. Podporuje vnímanie prirodzeného stredu a je obrazom pokojného vertikálneho rastu. Človek prekonáva pocit  tiaže  tela vedomou výstavbou napätia pozdĺž chrbtice a zapája silu vzpriamovania z hrudnej chrbtice.

Viac...

Pluh (halásana) a schopnosť aktívneho rozvoja

Obrátená pozícia pluhu, halásana,  podnecuje vedomé zažívanie voľného dychu. Vykonanie tejto jogovej pozície, ásany, pôsobí na cvičiaceho tak, že sa priestor v jeho subjektívnom vnímaní zužuje, dolieha na neho a umožňuje len obmedzené možnosti rozpínania tela. Návrat z pozície prináša do vedomia šíravu, otvorenie priestoru a zažitie slobodného dýchania. 

Viac...

Duševné sily

Duša (vedomie človeka) sa vyznačuje tromi silami, tromi charakteristickými vlastnosťami a tými sú myslenie, cítenie a vôľa. "Rozvinutie síl duše venuje celému životu morálne zdokonalenie, náhľady do súvislostí, stabilnejšiu pružnosť v zdraví a psychickej pohode a otvára cvičiacemu počiatočnú cestu k majstrovstvu a k vedeniu svojho života",  H.Grill. 

 

Viac...

Podeľte sa o článok s priateľmi na sociálnych sieťach: