Na používanie e-shopu musíte mať povolený JavaScript!

SERIÁL: VENUJME SA DYCHU

V sérií krátkych videí sa spoločne venujeme dychu. Vysvetlíme si zásady tzv. slobodného dychu a ukážeme si jednoduché cvičenia, ktoré vedú k harmonizácií dychu a zlepšeniu celkovej duševnej rovnováhy.

 

Učiteľ alebo inštruktor jogy sa na svojich lekciách často stretáva s otázkami o správnom dýchaní. Medzi účastníkmi je známe, že k joge patria aj dychové techniky a niekedy zo zvedavosti, inokedy pre riešenie vlastných potiaží, zisťujú cvičiaci, ako to s tým dychom vlastne je. Jogový prístup Nová jogová vôľa sa vyznačuje tzv. školou slobodného dychu. Dych teda pri cvičení nie je vedome usmerňovaný, zintenzívňovaný alebo zadržiavaný, ale ostáva voľne plynúci, neviazaný, slobodný. Týmto spôsobom je možné nepriamo prispievať k harmonizácií dychu a zvýšeniu celkovej duševnej rovnováhy.

Aj v súvislosti s ochorením Covid-19 sériu vám prinášame sériu videí, ktorá je venovaná cvičeniam podnecujúcim jednotlivé typy dýchania, aby sa takto posilnila kvalita dychu. Mnohí ľudia pociťujú po prekonaní Covid-19 určité obmedzenia spojené s dýchaním, ako je rýchlejšie zadýchanie, nedostatočnosť dychu, tlak na hrudníku a pod. Terapeuti im odporúčajú rehabilitáciu pomocou dychových cvičení. Jogový prístup Nová jogová vôľa umožňuje pracovať s dychom veľmi kvalitným spôsobom, bez jeho vedomej manipulácie, čo je z fyziologického a aj duševného hľadiska veľmi cenné.

Cvičenia vychádzajú z jogového konceptu Nová jogová vôľa od jogového učiteľa a spisovateľa Heinza Grilla a sú inšpirované jeho knihou "Slobodný dych a svetelno-duševný proces". 

Videozostavy sú vhodné aj pre tých, ktorí majú v spojitosti s dychom nesprávne návyky (plytké alebo zatajené dýchanie), ale celkom prirodzene pre všetkých, ktorí chcú zlepšiť kvalitu svojho dychu. Môžu byť tiež inšpiráciou pre učiteľov a inštruktorov jogy pre ich lekcie.

Jednotlivé videozostavy si môžete zacvičiť samostatne, alebo aj ako spojenú lekciu za sebou. Cvičiť ich možno kedykoľvek počas dňa, prípadne ráno alebo večer. Pre postupné skvalitňovanie dychu je vhodné zaoberať sa nimi pravidelne, pokojne aj každý deň. Zároveň odporúčam postupne na ne nadviazať ďalšími jogovými ásanami. Vhodnú zostavu na domáce cvičenie nájdete aj na mojom webe, alebo sa informujte o prebiehajúcich jogových kurzoch.

 

Pozrite si úvodnú časť seriálu:

 

Druhá časť seriálu:

V druhej časti si vysvetlíme cvičenia, ktoré podnecujú výšku a hĺbku dychu, inak povedané horné hrudné dýchanie a bránicové brušné dýchanie. Pri cvičení tvorí dôležitý prvok vnímanie vzdušného okolia, ktoré svojou otvorenosťou napomáha k ľahkosti a voľnosti dychu.

 

Tretia časť seriálu:

Zaujímavou a veľmi cennou kvalitou dychu je jeho šírka. Dych prúdi viac pod spodné rebrá, smerom k obličkám a do bokov. Tento typ dýchania sa označuje aj ako postranné dýchanie.

V tejto časti seriálu sa vysvetlíme, aké pohybu podnecujú tento typ dýchania a tiež to, že kvalitné postranné dýchanie je spojené aj s rozpínavou prácou chrbtice a pohybmi paží v priestore.

Vrátime sa aj k balančným pozíciám na jednej nohe, ktoré vedú dych viac do hĺbky trupu.
Pozície a ich súvislosť s dychom spoznáte najlepšie, ak ich vyskúšate spolu so mnou.

 Štvrtá časť seriálu:

Dych je neustálou výmenou medzi vnútorným prostredím človeka a vonkajším, okolitým svetom. S dychom prijímame nielen kyslík, ale aj nálady a vzťahové ladenia. K tomu, aby do nás nevedomky z okolia nenasiakli okolité, nie vždy priaznivé pomery, vieme pôsobiť celkom konkrétne, len musíme byť bdelý a vedome spracovávať dojmy, ktoré k nám prichádzajú. Nebyť v stave rezignácie, ale stále vedome utvárať svoje kroky a ciele.

V poslednej časti seriálu Venujme sa dychu si ukážeme cvičenie, ktorým môžete spoznať kvalitu dychu, ktorou je rytmus. Vplyvom vonkajších tlakov často "ani nedýchame". Plytký nádych sprevádza nepatrný výdych a tak sa v pľúcach hromadí nečistý vzduch a zaťažuje nás nielen ako látka, ale aj ako nedobrý pocit.

Vyskúšajte si cvičenie rytmizácie dychu a naučte sa predlžovať fázu nádychu a výdychu do zmysluplného rytmu. Zacvičíme si tiež jogovú pozíciu ryba, charakteristickú hlbokým predýchaním.
 

 


Podeľte sa o článok s priateľmi na sociálnych sieťach: