Na používanie e-shopu musíte mať povolený JavaScript!

Návštevný poriadok

 Vitajte v AD-centre, centre pre celostný rozvoj osobnosti!

 

Návštevný poriadok - zásady

1. Vstup do priestorov centra je povolený len osobám starším 18 rokov, mladšie osoby majú vstup povolený len v sprievode dospelej osoby.
2. Do centra vstupujú návštevníci len v čistej obuvi, resp. bosí – v ponožkách, v čistom pohodlnom odeve. 
3. Návštevníci používajú vlastnú podložku a uterák, v prípade, že nemajú, je im k dispozícii podložka na zapožičanie.
4. Návštevníci prichádzajú na vzdelávanie včas, aspoň 10 min. pred stanoveným začiatkom, aby nerušili priebeh a ostatných návštevníkov.
5. Návštevníci sa v centre zdržiavajú výlučne v sprievode obsluhy.
6. V prípade mimoriadnych udalostí a havárií obsluha alebo návštevníci bezodkladne informujú majiteľku na tel. čísle 0907 784 895.
 

Nepovolené činnosti 

1. Do centra nie je povolený vstup osobám postihnutým horúčkou, nákazlivými kožnými ochoreniami, epilepsiou, alebo ochorením, ktoré neumožňuje bezpečne vykonávať namáhavú aktivitu.
2. Úplne vylúčený je vstup osobám pod vplyvom alkoholu alebo iných omamných látok.
3. Zakázaný je vstup so zvieraťom.
4. Neprípustné je špinavé alebo inak nevhodné oblečenie a obuv.
5. Neprípustné je správať sa spôsobom, ktorý ohrozuje bezpečnosť a poriadok alebo hlukom rušiť ostatných návštevníkov.
6. Zakázané je fajčiť a požívať alkoholické nápoje, prinášať so sebou horľaviny a iné chemikálie, používať vlastný zdroj hudby.


 

 


Galéria

Podeľte sa o článok s priateľmi na sociálnych sieťach: