Na používanie e-shopu musíte mať povolený JavaScript!

Kvality korunnej čakry a ich spoznávanie cestou cvičenia jogy

Korunná čakra, čakra tisícich lupeňov. Pojem sahasrára čakra, alebo inak povedané siedme energetické centrum má veľmi vznešené obrazné pomenovanie. Koruna alebo lotos s tisícom lupeňov evokujú predstavu niečoho mimoriadneho a osobitého. 

Dávne spisy aj nové pojednania o joge a duchovnom rozvoji priraďujú korunnú čakru regiónu, ktorý je mimo fyzického tela človeka a nachádza sa nad temenom hlavy, práve tam, kde u svätcov umelci od nepamäti zobrazujú kruh svätožiary. Je to teda oblasť, ktorá nie je uchopiteľná fyzickou aktivitou. Človeka so svätožiarou istotne nik z nás osobne nestretol. Mohli sme však stretnúť človeka, ktorý na nás pôsobil oslovujúco, vyžarovala z neho dôstojnosť a láskavosť, tichá múdrosť a záujem o svoje okolie. Mohol by byť našou inšpiráciou, zdrojom poznania a vzorom. Pokojný, ale nie izolovaný, zaujímajúci sa a počúvajúci, ale nie zvedavý. Tomuto opisu zodpovedá človek, ktorý na svojej životnej ceste vyzrel a žije obdobie dávania a oddanosti vo vzťahu k tomu, čo sám v živote spoznal ako cenné. Takýto človek nemá svätožiaru, ale svojím osobným vyžarovaním rozjasňuje svoje bezprostredné okolie a navodzuje pocit pokoja a záujmu aj u ostatných ľudí.
 
Rozvoj korunnej čakry prostredníctvom cvičení jogy
 
Pokiaľ je joga spojená s prácou na rozvoji duševných kvalít človeka, môže podporiť aj formovanie osobnosti človeka k väčšej rozvahe, dôstojnosti a vyžarovaniu. Hoci sa to nestane z večera do rána, u človeka, ktorý sa zaoberá jogovými cvičeniami (disciplína zaoberania sa zahŕňa popri samotnom pravidelnom cvičení aj pozorovanie ásany, štúdium pohybových zákonitostí cviku, uvažovanie nad silami potrebnými pre vykonanie cvičenia) postupne naberajú na sile príslušné kvality, ktoré sú so zvoleným cvičením neoddeliteľne spojené.
 
Vhodnými ásanami pre rozvíjanie kvalít siedmeho centra sú napríklad oheň predĺženia (dírghásana), škorpión (vršcikásana), vrana (kákásana), kôň (vátájanásana) alebo holubica (kapotásana). Spoločným znakom týchto cvikov je centrovanie sily, ľahkosť v zaobchádzaní s telom, dôraz na vedomé vedenie pohybu a bdelosť. Pri ich vykonávaní menej dbáme na telesné omínanie, určitý diskomfort alebo sily odporu a v predstave udržiavame vertikálu, nahor smerujúci, vyrastajúci pohyb a nadhľad. Môžeme sa naučiť ako bezprostredne prekonať prekážku alebo pocit ťažoby, posilňovať vôľu ale nevyvolávať nátlak, aj to ako si zachovávať jasné, bdelé vedomie.
 
Pozícia Vrana

 

Kvality a cítenia spojené s ásanami rozvíjajúcimi pôsobenie korunnej čakry

  • Štíhlosť a vertikála
  •  Jasnosť
  • Pokojné a centrované pohyby
  • Silná práca vedomia
  • Oživujúce, bdelé vedomie
  • Bezprostredné prekonanie prekážok
  • Ľahkosť v zaobchádzaní s telom
 

Podnety pre ďalšie štúdium a zaoberanie sa témou

Vnútorný význam týchto jogových cvičení, ásan, ako aj návod pre ich precvičovanie sa nachádza v knihe Duševná dimenzia jogy, od autora Heinza Grilla. Zároveň je korunná čakra v tejto knihe opísaná z rôznych pohľadov, vrátane súvislostí so životom duše po odlúčení sa z tela. Múdrosť a poznanie, ktoré človek počas života získava, sa po jeho smrti stáva silou, ktorá môže veľmi podporne pôsobiť na pozostalých aj na pomery v spoločnosti. Tak sa úsilie vynaložené človekom na jeho duševný rozvoj zužitkováva aj v prospech ostatných ľudí.

Korunná čakra má súvis s planétou Saturnu. V knihe Signatúry planét a duševno-duchovný rozvoj v pedagogike sa dá študovať význam saturnských kvalít  a kvalít korunnej čakry pre prácu pedagóga, terapeuta alebo kouča s ohľadom na rozvíjanie schopnosti žiakov a klientov tvoriť si správny úsudok a pestovať zdravo členenú vôľu pre dosahovanie svojich cieľov. Kvality korunnej čakry možno potom v živote uplatňovať veľmi prakticky a zmysluplne pre zlepšenie svojho života aj podporu svojho okolia a blízkych.

 

Pozn: Knihy spomenuté v texte si môžete objednať na našej webovej stránke v sekcii Online kníhkupectvo.

 


Podeľte sa o článok s priateľmi na sociálnych sieťach: