Na používanie e-shopu musíte mať povolený JavaScript!

Pluh (halásana) a schopnosť aktívneho rozvoja

Obrátená pozícia pluhu, halásana,  podnecuje vedomé zažívanie voľného dychu. Vykonanie tejto jogovej pozície, ásany, pôsobí na cvičiaceho tak, že sa priestor v jeho subjektívnom vnímaní zužuje, dolieha na neho a umožňuje len obmedzené možnosti rozpínania tela. Návrat z pozície prináša do vedomia šíravu, otvorenie priestoru a zažitie slobodného dýchania. 

Ásana Pluh je obrazom premeny, obrazom obratu človeka k smelému začiatku, zanechávajúc minulé. Človeka pripodobňuje k pluhu, starodávnej radlici preorávajúcej zem. Ako nová pôda vytvára podmienky pre rast, tak obrátená, neľahká pozícia tela prináša do vedomia poznanie, že napriek náročným životným, či pracovným okolnostiam  môžeme byť schopní  vlastnej dynamickej aktivity a vykročiť k novým výzvam, ktoré následne zlepšia vlastný život, aj život svojich blízkych. 

Zaujímavým aspektom pozície pluh je zažívanie blízkosti k zemi. Nohy orientované v smere za hlavu, klesajú  vedome do kontaktu s podložkou, uzatvárajúc priestor nad tvárou:  počas vykonania pozície nastáva výrazné zošnurovanie tela. Subjektívne vnímame, že sa priestor okolo nás zmenšíl. Napriek obmedzeným pomerom (alebo práve kvôli nim) sa človek usiluje obsiahnuť znovu viac priestoru, sprvu telesne: panvou nahor, nohami postupujúc ďalej za hlavu a pri pokročilom prevedení dokonca rukami hľadá tretiu dimenziu pohybu smerom od hlavy.  Toto úsilie o rozpínanie  oslovuje ľudské vedomie a učí nás, napriek subjektívne obmedzujúcim pomerom, nachádzať duševnú rozvahu, usilovať o rast a zažívať pokoj.

Prednedávnom bol na nemeckej stránke Heinza Grilla uverejnený veľmi pekný, inšpiratívny príspevok  o pozícií pluh. Na tomto mieste by som Vám rada tento príspevok priblížila. Popri fyzickom opise ásany a jej rôznych obmenách sa venuje aj účinkom ásany na úrovni tzv. životných síl, odborne povedané éterických síl.

Komentár na videu je v nemeckom jazyku,  nižšie pod videom nájdete jeho slovenský preklad.  

Želám Vám dobrý pokrok v pozícií halásana !

Halásana – pluh s niekoľkými variáciami

"Pohyby éteru (pozn. prekladateľa "pohyby životných síl") pôsobia skrz telo v dvoch veľkých rozličných smeroch. Sily tepelného a svetelného éteru vyžarujú z kozmického okolia a prenikajú telom až do jeho organického stredu alebo usporadúvajú perifériu tela pomocou formotvorných síl, smerom zvonku do vnútra.

Životné a celkom v chémií tela sídliace éterické sily však pôsobia presne protichodne k dostredivým, kozmickým tepelným a svetelným silám. Vyžarujú odstredivo, zvnútra von a týmto spôsobom prechádzajú svalstvom k periférii fyzického tela.

Pri vykonávaní pluhu, jednej z klasických obrátených polôh jogy, sa cvičiaci vyťahuje v chrbtici a pohyb trupu rozvíja až do aktívneho pohybu nohami. Kým v bežnom živote nastáva vzpriamovanie a s ním spojené predlžovanie chrbtice tak, že vykĺzavajúci pohyb smeruje hore, teraz, v tomto obrátenom postoji pluhu, organizujeme dynamiku pohybu opačne, pohyb vychádza z hrudnej chrbtice smerom dole k driekovej chrbtici a napokon z nej vychádzajúc pokračuje dynamika v nohách. Cvičiaci neaktivuje chrbticu do známeho vyrastania, ale dynamizuje ju smerom dolu a stáva sa tak dlhším.

Tou éterickou silou, ktorá sa rozpínaním končatín aktivuje, je vo vesmíre prameniaci svetelný éter. Tento sa prostredníctvom aktívne vykonávanej dynamiky v chrbtici spája s chemickým éterom, ktorý pracuje odstredivo vo vnútri tela. V zažívaní pozície sa strieda obmedzovanie a rozvíjanie do šírky, sťahovanie a vyrastanie, aktivizácia hrudnej chrbtice a pokračovanie dynamiky v nohách.

Už pri prvom pohybe, tu vo vykonaní s rukami nad hlavou, zaväzuje sa cvičiaci k šikovnému pozdvihnutiu hrudnej chrbtice obráteným spôsobom. Tým, že ruky smerujú ponad hlavu, musí toto šikovné nasadenie do zdvihnutia hrudnej chrbte nasledovať v opačnom smere.

V ďalšom priebehu sa rozvíja harmonická hra pohybom rúk, ktorá pôsobí vyvažujúco a napokon, keď sú ruky privedené za chrbát, predstavuje akýsi druh protipohybu k nohám. V týchto momentoch pohybu sa rozvíja chemický éter, ktorý nachádza svoj životne-radostný výraz práve v pohybe a protipohybe. Vo všeobecnosti by pozícia pluhu nemala viesť k preťaženiu v cervikálnom, hornom úseku chrbtice. Krčná chrbtica reaguje mimoriadne citlivo a pri ťažkostiach s ňou je radno ostať nanajvýš opatrný. Chrbtica skutočne vyrastá nahor a hľadá pomalým spôsobom, bez nátlaku a preťažovania, dynamiku smerovanú k nohám.

Záverečné postavenie pluhu prináša relatívne často pocit úzkosti, nakoľko telo sa zošnuruje v celých predných zónach, v oblasti hrudníka a tiež v oblasti štítnej žľazy. Vyťahovanie sa uskutočňuje v chrbte a v nohách smerom dolu. Veľmi pekné rozšírenie, ktoré otvára vnímanie šíravy svetelného éteru, prináša zdvihnutie nôh a ich široké roztvorenie do strán. Napokon sa môžu aj ramená v primeranom pohybe rozšíriť ľahko dopredu a do strán.

Zvláštnu variáciu, vyformovanú z pozíciu pluhu, predstavuje rázne vzpriamenie celého tela do takmer vertikálnej línie, kým ramená vykonávajú na zemi akúsi formu protipohybu; avšak nepodporujú telo do vzpriamenia. Je to chrbtica, ktorá sa chce vložiť opačne do vertikálnej línie. Následne je pohyb vedený do uvoľneného ľahu na chrbte.

Činnosť svetelného éteru sa rozvíja najlepšie vtedy, keď je cvičenie ásany sprevádzané jasnou predstavou o vykonaní širokého, rozpínavého pohybu. Šírka, ktorú možno zažiť po ukončení cyklu pluhu, vzniká aktivizáciou tohto kozmického tvorivého potenciálu."

Príspevok Heinza Grilla, zverejnený dňa 12.10.2016, na stránke www.heinz-grill.de

Sú súhlasom autora preložila a publikovala Miriam Bellušová, dňa  7. februára 2017


Podeľte sa o článok s priateľmi na sociálnych sieťach:

ADD THIS