Na používanie e-shopu musíte mať povolený JavaScript!

Novinka

Signatúry planét a duševno-duchovný rozvoj v pedagogike

-

Heinz Grill

Kniha sa zaoberá postavením a možnosťami učiteľa vo vzťahu k učebnej látke, aj žiakom či poslucháčom. Je rozdiel, či sa učiteľ sám vníma len ako sprostredkovateľ učebnej látky a svoje poslanie vidí v tom, aby žiakom zadával úlohy, kládol na nich isté požiadavky a vysvetľoval im potrebné postupy riešení. Alebo či je učiteľ osobnosťou, ktorá hľadá obsah stojaci v základe vyučovanej témy a živo u seba hľadá spôsob, ako tento koncentrovaný obsah žiakom nielen sprostredkovať, ale ako starostlivo vypracovať celý vyučovací proces tak, aby samotnou vyučovacou činnosťou vznikala nová a dodatočná substancia.

Heinz Grill opisuje túto činnosť, ktorá vychádza z obsahových úrovní a ktorá pre učiteľov aj pre žiakov prináša budujúcu silu. Táto nie pasívna, ale veľmi aktívna a tvorivá činnosť učiteľa podnecuje rozvoj žiakov aj samotného učiteľa a preniknutie do hlbšieho spoznania vyučovacieho predmetu. Učiteľ touto činnosť zase získava lepší vzťah k svojim žiakom a menej sa vyčerpáva v nervovom systéme, v porovnaní so stavom, kedy len pasívne odovzdáva vedomosti.

Texty sú napísané na ezoterickom základe a sú prenositeľné do praxe a sociálneho využitia. Zobrazenia rozličných signatúr, ktoré zodpovedajú planétam sú doplnkovou pomôckou pre podporu praktického pohľadu na život. Tieto charakteristiky môže bádajúci čitateľ pozorovať na fyziognómií ľudí, formách rastlín ako aj na pôsobení svetla.

Vydavateľstvo: AD-joga

Typ produktu: brožovaná väzba

24,50
Dostupnosť: skladom

Knižka prináša úplne nový pohľad na pedagogiku, ktorý je inšpirovaný z duchovného sveta. Ponúka východiská, na ktorých možno vystavať vyučovanie a sprostredkovanie obsahov. Tieto východiská však nereflektujú vonkajšie potreby, napríklad ekonomické systémy a ani neprinášajú zdanlivo rýchle riešenia jednoduchými metódami, ale vnímajú celého človeka a zohľadňujú jeho vzťah k duchovnému svetu.

Autor vysvetľuje nové možnosti v pedagogike na praktických príkladoch, dôraz kladie na budovanie vzťahu dôvery medzi učiteľom a žiakom, na vzájomný rešpekt a ľudskú dôstojnosť. 

"V modernej dobe je veľkým problémom pedagogickej práce fakt, že sa kvôli takzvanej intelektualite alebo aj čoraz viac sa rozširujúcej emocionalite v súčasnosti nezohľadňuje skutočná myšlienková realita a tým sa z vyučovania odstráni skutočná, slobodná a dobre vedená logika s integrovaným vnímaním. Ako je známe, intelektuálne štruktúry sú vo vedení vyučovania všeobecne unavujúce a vedú takmer bezvýchodiskovo k rastúcemu, nepríjemnému tlaku na výkon. Myšlienka, o ktorú sa teraz v tejto úvahe jedná, a ktorá má v súvislosti s duchom získať presnú charakterizáciu, nesie v sebe v každom prípade veľkú slobodu, tvoriacu silu a dokonca tú dimenziu, ktorú označujeme pojmom láska. Keďže duch a myšlienka sú dané ľudstvu, a každý človek nimi vďaka školeniu disponuje alebo prinajmenšom sa dokáže naučiť nimi disponovať, mali by všetky snahy ozaj obsahovať nejaký spôsob vedenia k myšlienkovej sile a tým rastúcemu uvedomeniu tejto svetelnej roviny, v ktorej myšlienka žije. Toto vyjadrenie, že v myšlienke je vložená svetelná dimenzia, a že myšlienka obsahuje skutočnú duchovnú dimenziu, je potrebné obzvlášť zdôrazniť. Toto vyjadrenie musíme zobrať doslovne a aj si ho predstaviť praktickým spôsobom. Myšlienka je duchom a tká a žije slobodne vo svetle."

Vedomé a konkrétne priblíženie sa k spirituálnej náuke o výchove

Myšlienka musí vo vzťahu k ľudskej vôli prebrať vedúcu pozíciu

Trojuholník ako pomôcka na vysvetlenie tela, duše a ducha

Niektoré metafyzické pôsobenia na úrovniach tela, duše a ducha

Metodická forma vyučovania sa odvíja od poznatkov

Pozorovanie pomerov v aure ako aktívne cvičenie pre pedagóga

Slnko, Venuša, Mars, Merkúr, Jupiter, Mesiac a Saturn v pedagogike

Fyziognómie vybraných osobností

 


 


ISBN: 978-80-973938-1-6 | počet strán: 224 | Jazyk: slovenský | Rok vydania: 2022 | Téma: Pedagogika
Tagy: Ja-človeka, duša, spiritualita, duchovné školenie, osobný rozvoj, medziľudské vzťahy

Mohlo by sa Vám páčiť: