Martin Takáč

Zoradiť podľa:

Na používanie e-shopu musíte mať povolený JavaScript!

Martin Takáč (1973) získal magisterský titul v odbore umelá inteligencia a doktorát (PhD.) v odbore aplikovaná informatika na Univerzite Komenského (UK) v Bratislave. Vyučuje na Fakulte matematiky, fyziky a informatiky UK a realizuje výskum v oblasti kognitívnej vedy, kde spája svoje odborné vzdelanie s dlhodobým záujmom o ľudské poznanie a psychológiu. Venuje sa najmä výpočtovým modelom kognitívnych javov súvisiacich s reprezentáciou znalostí a konštrukciou významov, pôvodom a osvojovaním jazyka, kognitívnou sémantikou a kvalitatívnym uvažovaním. Spolupracuje s výskumníkmi zo Soul Machines Ltd. na Novom Zélande na projekte vývoja digitálnych ľudí.
Zaujíma ho širší vplyv umelej inteligencie na spoločnosť a etické aspekty kognitívnych technológií. 
Je vedúcim členom výskumnej skupiny Kognícia a neurónové výpočty a zakladajúcim členom Slovenskej spoločnosti pre kognitívnu vedu.
 
 

Martin Takáč | Absynt/Kalligram

Esej o tom, ako sa nestratiť v prudko sa meniacom svete nových poznatkov a technológií, aj o dôležitosti osobného prežívania a o tom, aké hodnoty pretrvávajú v časoch "veľkej transformácie" sveta.

9,90
viac info