Na používanie e-shopu musíte mať povolený JavaScript!

Novinka

Cvičenia pre dušu

Rozvoj bohatého citového života a dosiahnutie prvých nadzmyslových poznatkov

Heinz Grill

Kniha Cvičenia pre dušu sa môže stať kvalitným sprievodcom pre každého človeka rozvíjajúceho vlastnú, individuálnu spiritualitu a všetkých, ktorí sa zaujímajú o štúdium duchovných obsahov a rozvoj hlbších duševných cítení.  Vysvetľuje význam a hodnotu duchovnej školiacej cesty pre zdravie a včasnú starostlivosť o dušu.

Cvičenia pre dušu sú zmysluplne zostavené a praxou dlhodobo overované postupy pre zušľachťovanie duševných schopností človeka. Autor detailne popisuje viacero duševných aktivít, začínajúc školením slobodného dychu, technikou správneho čítania, pokračujúc budovaním koncentrácie a rozvojom praktického myslenia a ďalšími cvičeniami až ku tzv. kozmickej modlitbe.

Čitateľ sa môže posilňovať v bdelej pozornosti voči proťajšku a objektom vonkajšieho sveta, spozná jasné, hlboké a so životom dobre prepojené myslenie, vnímavé cítenie a napokon aj možnosti ako samostatne a aktívne orientovať svoju vôľu smerom k zvoleným životným ideálom.

Knižka je dostupná aj ako e-kniha vo formáte EPUB a PDF (viď varianty).

Vydavateľstvo: AD-joga

Typ produktu: viazaná tlač

22,90
Dostupnosť: skladom

O rozvoji troch síl vedomia – myslenia, cítenia a vôle – sa adepti jogy zaoberajúci sa Novou jogovou vôľou majú možnosť dozvedieť pri cvičení ásan. V tejto knihe Heinz Grill vypracoval nielen širšie pojednanie o týchto silách vedomia, ale tiež o štyroch bytostných článkoch, o spôsobe vytvárania a účinkoch svetelného a tepelného éteru, o koncentrácii aj meditácii.

Konkrétne vykonávanie cvičení je založené na slobodnom rozhodnutí cvičiaceho. Slobodne sa sám rozhodne, k akým aspektom života chce rozvíjať hlbšie porozumenie alebo vnútorný vzťah; s akými otázkami a duchovnými obsahmi sa chce zaoberať a o aké duševné schopnosti sa usiluje. V tomto zmysle tvorí nedotknuteľnosť individuálneho rozvojového priania základ v knižke predstavenej cvičebnej praxe.

Kniha veľmi cenným sprievodcom pre každého záujemcu o duševno-duchovný rozvoj a vnútorný rast. Veľmi zaujímavé sú aj prídavné časti od religionistu Dr. Kurtha - v predslove aj záverečnom slovníku nájdu čitatelia porovnanie rôznych prístupov k tematike duše - v antike, kresťanstve a indickej kultúre. Získajú tak širší vhľad a môžu sami ďalej skúmať rôzne pojmy. 

 "Duševné cvičenie chce človeka zušľachtiť v myslení, prehĺbiť jeho vzťahovú radosť v cítení, dať jeho vôli štruktúru a stabilitu. Rozvojová otázka sa v tomto školiacom prístupe preto nevzťahuje na vonkajší pokrok v zmysle techniky alebo materiálneho blahobytu, ale na človeka a jeho nastávajúcu duševnú zrelosť.

Duševné cvičenia je možné veľmi jednoduchým spôsobom uplatniť pre základné usporiadanie života. Keď ich však človek praktizuje veľmi intenzívne, postupne sa u neho rozvíja vyššia schopnosť poznávania, ktorá ústi do jasnozrivého zhliadania rozličných životných skutočností. Venovaním sa rôznym prejavom života cvičiaci rozvíja hlbšie cítenia pravdy a pravdivé myslenie a všimne si, že za každým fenoménom spočíva duchovný význam. Pomaly sa v ňom rozvíjajú cítenia k duchovnému vyššiemu poznaniu. Toto však neostáva akoby fantazijným domýšľaním a neprebieha v tranzových stavoch alebo v somnambulných, napoly vedomých alebo sotva vedomých fázach života. Oveľa viac sa vyznačuje rozvinutými myšlienkami a vznikajúcimi hlbokými duševnými cíteniami. Duchovné a v tomto zmysle jasnozrivé zhliadanie hlbšej pravdy, hlbšej ako ju sprostredkúvajú vonkajšie zmysly, sa v človeku rozvinie ako konkrétna a objektívna schopnosť. Je teda možné, krok za krokom sa naučiť duchovnému videniu."

Predslov Dr. phil. Stefana Kurtha 

ELEMENTÁRNE CHÁPANIE DUŠEVNÉHO CVIČENIA

Úvod do duševného cvičenia

Význam duševného cvičenia pre zdravie

Estetické pôsobenie duševného cvičenia a tvorivá aktivita cvičiaceho 

Základný rozdiel medzi duševným cvičením a meditáciou 

Výber objektu pre duševné cvičenie

 

ROZŠÍRENÉ CHÁPANIE ČLOVEKA A DUCHA

Aký etymologický význam má základ slova duša?  

Duša a jej pretrvávanie po smrti 

Ja, astrálne telo, éterické telo a fyzické telo človeka

Praktické citlivé priblíženie sa k štyrom bytostným článkom 

Čo spočíva na začiatku: duch alebo matéria? 

 

PRAKTICKÉ ZÁKLADY

Školenie myslenia ku konštruktívnosti

Prípravné školenie myslenia 

Školenie k hlbším cíteniam a nosnej sile vôle 

Kde a kedy je možné praktizovať duševné cvičenia? 

Ako overovať správnosť praxe duševných cvičení?

 

DESAŤ DUŠEVNÝCH CVIČENÍ

1.      Slobodný dych 

2.      Sily múdrosti v prírode a signatúra jednotlivých rastlín 

3.      Práca so slovom a budovanie éterických síl

4.      Priblíženie sa energetickej, duševnej a duchovnej substancii pojmov

5.      Koncentrácia

6.      Správny úsudok 

7.      Rozvoj praktického myslenia pre rozvinutie cnostných síl a duševných schopností          

8.      Rozvoj vnútorného zmyslu ako základ bezúhonného citového života 

9.      Ako sa dosahujú ideály v živote? 

10.   Kozmická modlitba

 

INDIVIDUÁLNA AKTIVITA JA AKO ZÁKLAD PRE VZŤAHOVÚ SCHOPNOSŤ, TVORBU SPOLOČENSTVA A LÁSKU K BLÍŽNYM

Duševné cvičenie vplýva na syntézu duchovného života s pozemským svetom 

Zažitie individuálnej aktivity Ja

Posilnenie individuálneho myslenia vedie k citu pre spoločenstvo 

 

DUŠEVNÉ CVIČENIA AKO DUCHOVNÁ ROZVOJOVÁ CESTA   

Trojčlennosť v duševnom cvičení 

Základná dimenzia

Fáza konsolidácie 

Uvoľňovanie svetelného éteru

Vznik ohnivého éteru

Sociálny význam cvičenia 

 

Duševná dimenzia

Fáza koncentrácie alebo intenzifikácie 

Schopnosť zotrvania v cvičení 

Začínajúca transcendencia od koncentrácie k meditácii 

 

Duchovná dimenzia

Fáza ďalšieho preduchovnenia 

Strážca prahu 

Rozvíjanie duševného bohatstva a morálky 

 

Slovník (zostavil Dr. Stefan Kurth)

ISBN: 978 8097 393 847 | počet strán: 214 | Jazyk: slovenský | Rok vydania: 2024 | Téma: Naše knihy
Tagy: individuálna spiritualita, duševný rozvoj, Heinz Grill,

Varianty

Cvičenia pre dušu
Typ produktu: Formát EPUB
14,70 €
Cvičenia pre dušu
Typ produktu: Formát PDF
14,70 €

Mohlo by sa Vám páčiť:


Do kategórie Naše knihy

Podeľte sa o článok s priateľmi na sociálnych sieťach: