Na používanie e-shopu musíte mať povolený JavaScript!

Slobodný dych a svetelno-duševný proces

Cvičenia a základy pre školenie dychu a rozvoj slobodného obrazu človeka

Heinz Grill

Kniha opisuje vedome aktívny, estetický a regenerujúci spôsob telesných a dychových cvičení na spirituálnom základe. Základom knihy je autorove hlboké porozumenie spiritualite, meditácií a duchovnému rozvoju.

Vychádzajúc z princípov školy slobodného dychu, sú tu predstavené jednoduché a pokročilé pozície jogy (ásany), ako aj mnohé úplne nanovo vytvorené pohybové formy, kombinované do krátkych cvičebných zostáv.

V prvej časti knihy sa venuje teoretickému, spirituálnemu i zdravovednému prehĺbeniu pohľadu na proces dýchania, ktorého súčasťou je zadefinovanie štyroch základných foriem dýchania. V druhej, najobsiahlejšej časti knihy sa autor zaoberá praktickým školením dychu v jednotlivých jógových ásanách zoradených do inšpiratívnych tematických celkov. Táto praktická časť prináša cvičiacemu novú skúsenosť zažitia a školenia dychu v ásanovej praxi. V tretej časti knihy sa autor venuje detailnému opisu dychových cvičení pranajáma, hlbším súvislostiam v rámci ich praktizovania, zahrňujúc tvorbu poznania podľa prístupu Rudolfa Steinera, ako aj nové prístupy v školení dychu v súvislosti s duchovnou rozvojovou cestou.

Vydavateľstvo: AD-joga

Typ produktu: viazaná tlač

21,90
Dostupnosť: na sklade

Kniha prináša záujemcom veľmi praktickým spôsobom krátke cvičebné zostavy obvykle dvoch-troch jogových cvikov, pomocou ktorých možno vnímať plynutie dychu a zmeny v jeho kvalite. Zostavy nadväzujú na teoretické pojednania o kvalite a význame dychu, aj o jeho prepojeniach s duchovným životom.

Do centra pozornosti pri cvičení nekladie telesný výkon, ale konkrétne, pomenované cítenie, napríklad diferenciácia, cit pre formu alebo zvnútornenie. Zostava cvikov potom približuje tieto cítenia cvičiacemu a umožňuje mu osobne ich prežívať. 

Už v úvode knihy sa stretávame s pojmom svetelno-duševný proces. Všetky dotyky človeka s okolím, priestorom a svetlom sa prostredníctvom bdelého vnímania, utvárania predstáv a slobodne plynúceho dychu stávajú súčasťou ľudskej duše. Hovoríme aj o procese nastávania duše.

"Slobodné dychové cvičenie sa kombinuje a praktizuje s rozličnými pohybmi. Každý pohyb pôsobí spätne na dýchanie a mení hĺbku, intenzitu, kvalitu a tiež rytmus. Napríklad pri pomalých pohyboch, ktoré sa vykonávajú veľmi vedome a koncentrovane, je dýchanie jemnejšie, rytmus zvyčajne pomalší a hĺbka dýchania menšia.

Pri namáhavejších pohyboch je to skôr opačne. Dýchanie sa prispôsobuje zmeneným podmienkam. Stáva sa prirodzene rýchlejšie, hlbšie a intenzita plnšia. Čím slobodnejšie ponecháme dýchanie, tým prirodzenejšie sa prispôsobí nasadeniu sily tela. Príkladom, keď si namáhavý pohyb vyžaduje silnejšie dýchanie, je šikmá rovina. 

Tieto pohyby sú veľmi dôležité aj jednotlivo. Pritom už z vonkajšieho obrazu možno často tušiť pôsobenie cvičenia. Keď cvičiaci rozpína, napríklad pri šikmej rovine, celú prednú stranu svojho tela, otvára sa svojou bytosťou smerom von. Dýchanie je rýchlejšie, veľmi zvýraznené sú predovšetkým fázy nadychovania. To znamená, že s otvorením smerom von podporuje duševnú vlastnosť otvorenia a rozpínania sa v priestore pri súčasnom udržiavaní a zachovávaní sily pnutia chrbtice. Alebo povedie paže napred, vyvedie svoju pozornosť von do širokého priestoru a prežíva sa tým voči okoliu vnímavejšie, kontaktne radostnejšie a zažíva sa ako časť jednej aktívnej integrity. Na jednej strane sa v týchto pohyboch vyjadruje senzibilita a na druhej strane vedome zvolená aktivita.

Slobodné dychové cvičenie je úplne bezpečné v protiklade k riadeniu dychu, ako je to v prípade dychových cvičení prāṇāyāma. Vďaka tomu sú cvičenia vhodné rovnakou mierou pre každého, tak pre toho, kto sa duchovne usiluje, ako aj pre toho, kto hľadá vyrovnanosť a harmóniu svojho telesného a psychického rozpoloženia. So všetkými cvičeniami je spojené vnútorné, na telo sa vzťahujúce a prvé obrazné duševné prežívanie. S ďalekým napriahnutím rúk smerom von sa vykonávajúci vciťuje do sféry a prežíva sa spätne v tomto vzťahu zvonka dovnútra. Prežíva napríklad po prvý raz tú dimenziu, ktorá sa označuje ako priestorovosť a trojdimenzionalita priestorovosti.

Cvičenia prispievajú predovšetkým k harmonizácii a prirodzenej vyrovnanosti. Ten, kto ich praktizuje s účasťou vedomia, vo svojej osobnosti opäť objavuje prvý pokoj a ticho, ktoré sú inak zatienené nepokojnosťou nálady a zhonom intelektuálneho preťaženia."

Vnútorný pokoj, meditácia a koncentrácia

Rozšírené porozumenie dýchaniu vo vzťahu k antropozofickej náuke o človeku a medicíny

Základy slobodnej školy dychu

Prax a terapeutické pôsobenie slobodného školenia dychu s duševno-duchovnými obsahmi
(Uvoľnenie a usporiadanie vedomia, Šírka dýchania, Odpútanie a nový začiatok, Šírka a zvnútornenie, Trojčlennosť priestoru a tela, Cit pre formu, Uchovanie šírky v myšlienke, Prepracovanie cieľovej predstavy až do jej zmysluplného konca, Ustúpenie fyzického tela, Duševné cvičenia)

Tvorba poznania o vedení dychu (pranayama) vo svetle kritiky jogy Rudolfa Steinera

Duchovná rozvojová cesta

ISBN: 978-80-9739-3809 | počet strán: 256 | Jazyk: slovenský | Rok vydania: 2021 | Téma: Naše knihy
Tagy: joga, zdravie, imunita, duša, dýchanie, spiritualita, ásany, duchovné školenie

Mohlo by sa Vám páčiť:


Do kategórie Naše knihy

Podeľte sa o článok s priateľmi na sociálnych sieťach: