Rudolf Steiner

Zoradiť podľa:

Na používanie e-shopu musíte mať povolený JavaScript!

Rudolf Steiner (1861-1925) bol rakúsky (uvádza sa aj ako nemecký) filozof, zakladateľ antropozofie.

Narodil sa v chorvátskej obci Donji Kraljevec vo vtedajšom Rakúskom cisárstve ako prvý syn manželov Francisky a Johanna Steinerových. Na základe povolania otca (najskôr telegrafista, neskôr prednosta stanice rakúskych železníc) sa rodina sťahovala v roku 1862 do Mödlingu, 1863 do Pottschachu a v roku 1869 do Neudörflu.
V rokoch 1872-1879 navštevoval reálnu školu vo Viedenskom Novom Meste. Štúdium končí maturitou s vyznamenaním.
V rokoch 1879-1883 študoval na Vysokej škole technickej (matematické a prírodné vedy) so zameraním na učiteľstvo. V 90. rokoch 19. storočia pôsobil ako vydavateľ Goetheho vedeckých diel vo Weimare.
Po prelome storočia sa obrátil k teozofii Heleny Blavatskej a od roku 1902 bol generálnym tajomníkom nemeckej sekcie Teozofickej spoločnosti. V rokoch 1912-13 sa oddelil od Teozofickej spoločnosti, pretože táto sa silno prikláňa k hinduzimu (uctievanie Krišnamurtiho), jeho presvedčenie je rýdzo kresťanské a založil Antropozofickú spoločnosť.
V roku 1919 založil prvú waldorfskú školu v Stuttgarte a Hnutie za sociálnu trojčlenennosť a o rok neskôr, v roku 1920 založil Slobodnú školu pre duchovné vedy (Goetheanum) v Dornachu (Švajčiarsko), školu spirituálnej vedy.

 


Rudolf Steiner | Franesa

Kniha v zhustenej forme popisuje základy, z ktorých vychádza antropozofia.  31 prednášok Rudolfa Steinera o vývoji človeka a Zeme.

14,60
viac info
Rudolf Steiner | Franesa

Prednášky Rudolfa Steinera venované významu zabúdania a možnosťami sebavýchovy v zmysle vzdelávania vôle.

5,90
viac info
Rudolf Steiner | Franesa

 Kniha sa venuje myšlienke opätovných pozemských životov a zameriava sa na obdobie medzi smrťou a novým narodením. Obsahuje 7 prednášok Rudolfa Steinera z roku 1915.

10,50
viac info
Rudolf Steiner | Franesa

 Prednášky Rudolfa Steinera o princípoch organickej antropozofickej architektúry

15,50
viac info
Rudolf Steiner | Franesa

Cyklus troch prednášok Rudolfa Steinera o Michaelovej nadzmyslovej škole a dvoch hlavných prúdoch ľudských duší - o platonikoch a aristotelikoch.

5,50
viac info
Rudolf Steiner | Franesa

 Ako venovať pozornosť zosnulým a napomáhať tak nielen im ale aj celému budúcemu vývoju ľudstva?

5,90
viac info
Rudolf Steiner | Franesa

 Spoznajte tajomstvá Jánovho evanjelia v podaní Rudolfa Steinera. GA 103

12,50
viac info
Rudolf Steiner | Franesa

Duchovný pohľad na otázky výživy - ako pôsobia rôzne potraviny a pochutiny na všetky úrovne ľudskej bytosti a aký postoj k nim zaujať?

5,50
viac info
Rudolf Steiner | Franesa

Učenie o duchovných bytostiach a ich vzťahu k človeku pohľadom Rudolfa Steinera

11,00
viac info
Rudolf Steiner | Franesa

Čím prechádza ľudská duša po smrti? Akými zákonitosťami sa riadi život medzi dvomi inkarnáciami? Kniha chce napomôcť prekonať priepasť medzi životom tu na Zemi a životom po smrti, tak aby zomrelí mohli raz pôsobiť v živote a živí v ríši zomrelých.

10,50
viac info
Rudolf Steiner | Franesa

Hľadanie súvislostí medzi mikrokozmom v človeku a makrokozmom pre porozumenie životu na zemi aj po odlúčení sa od tela.

12,50
viac info
Rudolf Steiner | Michael

Jedno z vrcholných diel Rudolfa Steinera, ktorý napísal počas svojho pôsobenia v Theosofickej spoločnosti. Podáva základné pravdy duchovnej vedy ako počiatok duchovného poznania.

9,40
viac info
Rudolf Steiner | Franesa

Knižka o troch silách duše, viere, láske a nádeji – o ich skutočnom význame a súvislostiach s duchovno-duševným vývojom človeka od čias Krista až po súčasnosť.

4,50
viac info
Rudolf Steiner | Franesa

Knižka otvára novú perspektívu v chápaní ľudskej reči, smiechu a plaču. Tieto prejavy nenájdeme u žiadnych iných živých tvorov.  Aká je ich ozajstná podstata? 

4,50
viac info
Rudolf Steiner | Franesa

Človek je bytosťou nielen sociálnou, ale aj antisociálnou. Antisociálnosť súvisí s ľudským myslením a je spojená so súčasnou epochou. K jej prekonaniu je nutná sloboda myslenia a duchovná veda. 

4,50
viac info
Rudolf Steiner | futurum

Výklad o vývoji človeka k chápaniu nadzmyslových svetov, poznanie duchovnej vedy a cesty, ktorá vedie k poznávaniu vyšších svetov.

12,00
viac info