Na používanie e-shopu musíte mať povolený JavaScript!

Ako sa dosahujú poznatky o vyšších svetoch?

-

Rudolf Steiner

Tým, ktorých zaujíma táto otázka, by chcela táto kniha poskytnúť obraz toho, čo treba podniknúť na skutočné poznanie nadzmyslového sveta. Chcela by opísať cestu k nemu tak, aby aj ten, kto po nej sám nekráča, mohol nadobudnúť dôveru k tomu, čo hovorí ten, kto ňou prešiel. Môže sa tiež stať, že ak človek zistí, čo robí bádateľ ducha, začne to pokladať za správne a povie si: opis cesty do vyšších svetov na mňa pôsobí takým dojmom, že viem pochopiť, prečo sa mi sprostredkované fakty javia ako zrejmé. Tak teda môže táto kniha poslúžiť aj tým, ktorí chcú posilniť a podoprieť svoj zmysel a cit pre pravdu o nadzmyslových svetoch. (podľa predslovu autora)

Vydavateľstvo: futurum
12,00
Dostupnosť: na sklade

Vždy môžeme nájsť vo svojom okolí niečo obdivuhodné, často však nemáme dosť síl a schopností na to, aby sme to uchopili. Tieto schopnosti však môžeme získať. Možnosť vývoja, možnosť poznávať niečo, na čo zatiaľ nedosiahneme, sa nám otvorí, ak k nej budeme mať správny kľúč. Týmto kľúčom je zdravý pocit úcty a pokory voči tomu, čo nás presahuje. Nie pokory voči človeku alebo inštitúcií - ale voči pravde a poznaniu.

Dialóg sa začína otázkou. Tú však nemusím adresovať inému človeku. Aj kniha môže byť napísaná tak, že mi pomôže nájsť odpoveď. Odpoveď, ktorú však nenachádzam v nej, ale vďaka nej. Odpoveď, ktorá zrodí ďalšie otázky. To bol zámer autora tejto knihy: jeho kniha má byť rozhovorom. Práca s ňou bude účinná do takej miery, do akej tento rozhovor nadviažem. (podľa poznámky P.Neuratha)

 "Ak v sebe nerozvinieme hlboko založený cit, že existuje čosi vyššie, než sme my sami, nenájdeme v sebe ani silu na to, aby sme sa sami vyvinuli k vyššiemu. Zasvätenec si vydobyl silu na to, aby svojou hlavou dosiahol výšiny poznania iba tým, že svojím srdcom dosiahol hlbiny úcty, devócie. K výšinám ducha sa možno vzopäť, len ak sa k nim vstupuje cez bránu pokory. Pravé vedenie môžes dosiahnuť len vtedy, keď si sa naučil vážiť si ho. Iste, človek má právo vystaviť svoj zrak svetlu; toto právo si však najprv musí vydobyť. V duchovnom živote existujú zákony rovnako ako v materiálnom. Tri sklenenú tyč zodpovedajúcou látkou a tyč sa zelektrizuje, to znamená: získa silu priťahovať malé telieska. Toto zodpovedá prírodnému zákonu. Kto sa niekedy učil fyziku, ten to vie. A rovnako vie, kto pozná východiskové základy tajnej vedy, že každý v duši vyvinutý cit pravej devócie vyvíja silu, ktorá ho skôr či neskôr môže doviesť k hlbšiemu poznaniu."

 • Ako sa dosahujú poznatky o vyšších svetoch
 • Stupne zasvätenia
 • Zasvätenie
 • Praktické hľadiská
 • Podmienky tajného školenia
 • O niektorých účinkoch zasvätenia
 • Zmeny v snovom živote žiaka tajnej vedy
 • Dosiahnutie kontinuity vedomia
 • Rozštiepenie osobnosti počas duchovného školenia
 • Strážca prahu
 • Život a smrť
 • Život a dielo Rudolfa Steinera
ISBN: 978-80-970988-0-3 | počet strán: 247 | Jazyk: slovenský | Rok vydania: 2011 | Téma: Antropozofia | Typ produktu:
Tagy: duša, Ja-človeka, filozofia, spiritualita, medziľudské vzťahy, duchovné školenie

Mohlo by sa Vám páčiť:


Do kategórie Antropozofia