Kozmológia

Zoradiť podľa:

Na používanie e-shopu musíte mať povolený JavaScript!


Heinz Grill | AD-joga

Kniha venovaná pedagogickým zručnostiam a duchovným východiskám pedagogickej práce. Práca učiteľa patrí k veľmi náročným činnostiam. Navrhované metodické postupy otvárajú možnosti pre kreatívne vyučovanie a živý vzťah k učebnej látke.

24,50
viac info
Rudolf Steiner | Franesa

Hľadanie súvislostí medzi mikrokozmom v človeku a makrokozmom pre porozumenie životu na zemi aj po odlúčení sa od tela.

12,50
viac info
Gustáv Reuss | Monokel

Vedecko-popularizačný spis Hviezdoveda je originálnym záznamom súdobých poznatkov z astronómie, geografie a fyziky z 19. storočia.

14,90
viac info
Heinz Grill | Citadella

Komplexná učebnica jogy pre inštruktorov jogy aj záujemcov o jogu. Obsahuje rozbor viac než 30 jogových pozícií a pozdravu Slnka. Umelecko-estetické vyobrazenie ásan inšpiruje aj duševné cítenia a rozvíja myslenie, cítenie a vôľu cvičiaceho.

18,00
viac info