Na používanie e-shopu musíte mať povolený JavaScript!

Novinka

Cesty k novému stavebnímu slohu

„A stavba se stává člověkem“

Rudolf Steiner

Stavbou prvého Goetheana založil Rudolf Steiner nový stavebný sloh, nový, prevratný smer architektúry. V prednáškách vysvetľuje jeho princípy, ktoré vychádzajú z naléhavých potrieb súčasnej epochy vo vývoji ľudstva, a ukazuje tiež zákonitosti vývoja architektúry ako takej. Okrem toho si všíma umenie reliéfov, estetických zákonov foriem a prežívanie vnútornej síly farieb. Kniha obsahuje rad fotografií dokumentujúcich vznik organickej antropozofickej architektúry.

Vydavateľstvo: Franesa

Typ produktu: pevná väzba

15,50
Dostupnosť: skladom

Nahliadnite do detailov myšlienok, ktoré žili u Rudolfa Steinera v období budovania Goetheana vo švajčiarskom Dornachu. Sprevádzajte jeho kolegov a nadšencov, keď objavovali krásu foriem a úmorne pracovali, aby uskutočnili „stavbu, ktorá sa stala človekom“.

 „I v elipse panuje pravidelnost. Zatímco kruh má vztah k jednomu bodu, elipsa má vztah ke dvěma bodům. A jestliže si vezmete některý bod elipsy a s těmito dvěma body ho spojíte, budou se tyto přímky přirozene navzájem lišiť, ale vždycky, když si zde zakreslíte přímku a vezmete vzdálenosť k jednomu bodu a zanesete ji sem a když vezmete druhou vzdálenost a zanesete ji vedle, a poté vezmete tuto a tu druhou vzdálenost, dostanete pokaždé tutéž délku. Vzdálenosti každého bodu (na elipse) od těchto dvou bodů (t.j. ohnisek) můžete sečíst a dostanete tutéž délku. V případe kruhu je to všechno tak jednoduché, že není nutné, abychom mysleli. Teď ale musíme sčítat. Přímky vedoucí ke středu kruhu jsou všechny stejně dlouhé; tady musíme mít nejprve myšlenku, že budeme sčítat.

Můžete ovšem samozřejme namítnout: No dobře, ale já přece vůbec nic nesčítám, když vidím elipsu. – Vy ne, ale astrální tělo teď sčítá a to, co dělá geometr vědomě, číní astrální tělo nevědome. Ono je skutečně hotovým geometrem. A o tom, co všechno víte v astrálním těle, o tom, promiňte mi ten výraz, nemáte ani potuchy; v něm jste nesmírně moudrými geometry; jenže to, co o této geometrii víte v astrálním těle, musí teprve vejít do vědomí, chce-li si to člověk vědomě osvojit. Avšak v astrálním těle to všechno je ...

... A co v hlubší podstatě znamená, vnímam-li elipsu jako krásnou? Znamená to, že mé astrální tělo sčítá a dostane vždycky tentýž součet. A nyní si představte, že sčítáte, aniž to víte, a pokaždé dostanete tentýž součet: z toho se maličko radujete. A pak přejdete k tomuto bodu: Ach jaká radost, stejný součet! Přejdete k tomuto bodu: Ach, jaká radost, zase stejný součet! – V tom spočívá živoucí spoluprožívaní elipsy.

V případe kruhu tak máme radost jen nepatrnou, neboť kruh je triviální a člověk ho snadno prohlédne. U elipsy ale prožíváme větší radost, protože u ní musíme být vnitřne aktivní. A čím víc musí být člověk vnitřne aktivní, tím je šťastnější.“

Původ architektury v duši člověka a její souvislost s vývojem lidstva - 1. a 2. přednáška

Hlediska stavebního utváření anthroposofické osady v Dornachu

Společný původ dornašských stavebních forem a řeckého akantu

Dornašská stavba - dům řeči

Nová architektonická myšlenka

Pravé estetické zákony forem

Tvořivý svět barvy

PŘÍLOHA

Vývoj stavěbního umění v souvislosti s přelomy tisíciletí

Myšlenka budoucí stavby v Dornbachu. K obnově Goetheana

Doslov k českému vydání

ISBN: 978-80-88337-52-2 | počet strán: 2023 | Jazyk: český | Rok vydania: 2023 | Téma: Architektúra
Tagy: architektúra, organická, Goetheanum, antropozofia, Rudolf Steiner, estetika, farby

Mohlo by sa Vám páčiť: