Na používanie e-shopu musíte mať povolený JavaScript!

Novinka

SVETODEJINNÉ OSOBNOSTI

Sokrates, Buddha, Konfucius, Ježiš

Karl Jaspers

 Súbor štyroch štúdií je venovaný životu, dielu a najmä svetodejinnému pôsobeniu najvýznamnejších osobností dejín, ktoré "ovplyvnili ľudské bytie ako nijakí iní spomedzi ľudí“. Hoci možno váhať, či ich vôbec nazvať filozofmi, predsa podnietili vznik a vývoj mohutných filozofických hnutí. Ich trvalé pôsobenie neustáva ani po tisícročiach a ich odkaz je mimoriadne aktuálny aj dnes, v dobe globálnych otrasov ľudskej civilizácie, ktorá je zároveň dobou hľadania záchytných nosných bodov ľudského života. Práca Svetodejinné osobnosti: Sokrates, Buddha, Konfucius, Ježiš tvorí obvykle samostatne vydávaný úvod k autorovej rozsiahlej monografii Veľkí filozofi z roku 1959. Kniha vychádza na Slovensku v preklade Patrície Elexovej.

Vydavateľstvo: Petrus Publishers

Typ produktu: pevná väzba

16,90
Dostupnosť: skladom

 Pre porozumenie dejinnému aj psychickému vývoju človeka je vždy zaujímavé poznať učenie a názory významných osobností, ktoré formovali spoločnosť a ktorých impulzy v mnohých oblastiach pretrvali až dodnes.  Karl Jaspers napísal zo svojich odborných štúdií toto pojednanie o štyroch osobnostiach, ktoré inšpirovali svet a na ktorých dodnes nadväzujú novodobí autori. Pri zostavovaní tohto spisu sa autor snažil poukázať na ich spoločné a rozdielny znaky, hodnoty a osobnostné typy. 

 "Metodická zhoda pri uchopovaní tejto štvorice nie je narušená rozdielmi v miere reálnosti, ktorú sme, ako sa domnievame, dosiahli. Keď sa kladie otázka, o kom máme viac a lepších poznatkov, tak sa zdá, že naše poznatky napríklad o Ježišovi a Sokratovi sú dôveryhodnejšie než tie o Buddhovi. Keď sa pýtame na autentickosť slov, Buddhove slová možno spochybňovať viac než Sokratove, Ježišove a Konfuciove. No ani tie nie sú nepochybné. Každá z týchto štyroch postáv je pre nás jasná svojím osobitým spôsobom. No svetlo, v ktorom vidíme túto jasnosť, má, ako sa zdá, odlišný charakter: je realisticky súčasné pre Sokrata, magicky posväcujúce pre Ježiša, veľkolepou abstraktnosťou typizujúce u Buddhu a jasne triezve u Konfucia. ...

... Čo však takým mimoriadnym spôsobom pôsobilo na vnútorné postoje ľudí po celé tisícročia, o tom možno vopred usúdiť, že to tu skutočne bolo. Je nemožné, aby z ničotnosti nejakého človeka vyplynul jeho veľkolepý obraz, z ktorého sa dá vycítiť vysoko rozvinutá duša. Pôvodný zdroj takéhoto obrazu musí byť sám čímsi mimoriadnym.

Vidíme, že toto pôsobenie sa začína zakaždým ihneď, už v čase života, že najprv vychádza zo živého človeka samého, nie z jeho obrazu. A skúsenosť tohto nespochybniteľného pôsobenia strháva aj nás samých.“

 Predbežná poznámka

Sokrates

Buddha

Konfucius

Ježiš

Výklad o svetodejinných osobnostiach

Bibliografia

ISBN: 978-80-89913-88-6 | počet strán: 184 | Jazyk: slovenský | Rok vydania: 2023 | Téma: Filozofia
Tagy: Sokrates, Buddha, Konfucius, Ježiš, Svetové dejiny, filozofi, osobnosti dejín,

Mohlo by sa Vám páčiť:


Do kategórie Filozofia

Podeľte sa o článok s priateľmi na sociálnych sieťach: