Knihy o joge

Murat Örs
Joga a rakovina

Brožúrka Joga a rakovina prichádza ako sprievodca pre ľudí, ktorí popri liečbe rakoviny hľadajú odpoveď na otázku, ako sami môžu prispieť k svojmu uzdraveniu. Okrem základnej zostavy jogových cvičení vysvetľuje, akým spôsobom joga posilňuje imunitný systém, ako napomáha ku stabilite duševného života a ku radostnejšiemu prístupu k životu a jeho výzvam.

TU objednať

Bežná cena knihy je  6,90 EUR.

Obsah knihy Joga a rakovina:

Posilnenie imunity v joge
Telesné a duševné teplo v človeku
Blokovaná hrudná chrbtica pri rakovinovom ochorení
Praktická časť – zostava jogových cvikov

 

Prečítajte si ukážku z tejto knihy.

Špecializovaný kurz jogy pre onkologických pacientov - čítajte viac...

Zostava na cvičenie doma - zacvičte si tiež...

 

 

 

Heinz Grill
Srdce
Brožúra o Srdci je pôvodne kapitolou z autorovej knihy Das Wesensgeheimnis der Seele (Tajomstvo podstaty duše). Je to odborný text, určený primárne terapeutom, lekárom a ďalším odborníkom na duševné a telesné zdravie. Zaujímavé podnety môžu v texte nájsť všetci, ktorých zaujíma duševno-duchovná a vývojová stránka medziľudského kontaktu. 
 
Autor vychádza z dôkladných vedeckých poznatkov z oblasti medicíny a psychosomatiky. Rozširuje ich o spirituálnu rovinu, ktorá popisuje hlbší duševno-duchovný význam a súvislosti orgánu srdca, jeho zdravého fungovania a tiež jeho rôznych ochorení a možností terapie. Vzťah spirituality a zdravia autor rozpracováva na základe celostného pohľadu na ľudskú bytosť, ktorý ako prvý na Západe popísal R. Steiner pre antropozofickú medicínu. V súvislosti s orgánom srdca sa tu autentickým a originálnym spôsobom venuje témam sebarealizácie, osobnostného rozvoja, slobodných a usporiadaných vzťahov, posilňovaniu vedomia, rovnováhe medzi zodpovednosťou a slobodou a napokon aj tomu, ako v (nielen) terapeutickom rozhovore a vzťahu podporiť vývoj a životné sily pacienta. Ponúka rozličné praktické cvičenia a liečebné podnety zamerané na tvorbu životných síl a pokoja v srdci.
 
TU objednať   

(vo formulári zvoliť  Heinz Grill: SRDCE)

 

Bežná cena knihy je  8 EUR.

Z obsahu vyberáme:

Orgán srdca a proces sebarealizácie
Ochorenia súvisiace so srdcom

Terapeutické možnosti pri orgáne srdca
Trojčlennosť pri tvorbe predstáv a cvičenie terapeuta s pacientom
Rozvinutie éterických síl pomocou jednoduchých cvičení
Liečivé prostriedky a opatrenia k podpore sociálneho procesu

 

 

Heinz Grill
Duševná dimenzia jogy

Kniha je komplexnou učebnicou jogy. Autor v nej popisuje technickú stránku 35 základných aj pokročilých jogových cvikov aj s prehľadnými fotografiami. Dá sa podľa nej dobre samostatne cvičiť a inštruktori jogy môžu podľa nej výborne tvoriť zostavy pre svoje hodiny. Venuje sa aj duševnému rozmeru jogy – duševným kvalitám jednotlivých čakier a tiež cíteniu spojenému s každou ásanou. Napokon rozvíja aj filozoficko – spirituálny rozmer jogy, teda jej podnety pre celkový vývoj ľudskej bytosti.

 

Autor k tejto téme pristúpil veľmi odvážne a premyslene, čerpajúc z hlbokej znalosti spirituálnej stránky jogy a tiež z dobrého pozorovania dnešnej doby a ľudí. Odporúčame knižku každému, kto to s jogou myslí aspoň trochu vážne a chce sa o nej dozvedieť viac. Je to kniha, v ktorej aj po rokoch objavíte vždy nové dimenzie, ktoré obohatia vašu jogovú prax aj duševný život.

TU objednať    

(vo formulári zvoliť  Heinz Grill: Duševná dimenzia jogy)

Bežná cena knihy je 18 EUR.

 
Ďalšie tituly od autora Heinza Grilla a iných autorov z oblasti spirituality a jogy nájdete v nemeckom, anglickom alebo talianskom jazyku vo Vydavateľstve Stephan Wunderlich Verlag: https://stw-verlag.de/