Špecializovaný kurz pre ľudí chorých na rakovinu

Špecializované cvičenia jogy určené pre ľudí, ktorí prekonali, alebo aktuálne prechádzajú liečbou onkologického ochorenia pokračujú  od  júna 2019 v centre pomoci Ligy proti rakovine na Brestovej ulici v Bratislave. Cvičenie jogy je podpornou aktivitou počas liečby,  vytvára priestor na lepšie porozumenie súvislostí tela a ľudského vedomia, na vlastnú, aktívnu kreatívnu prácu a povzbudenie záujmu o okolie.

Cieľom tohto špecializovaného  kurzu je pomocou kreatívneho cvičenia jogy sprostredkovať ľuďom postihnutým rakovinou možnosti, ako posilňovať vlastný imunitný systém, ako utvárať zmysluplný vzťah k životu a svetu napriek postihnutiu chorobou.

Joga je zdravý pohyb, vykonávaný v takej miere, ktorú jednotlivec zvláda s ohľadom na vlastné možnosti. No predovšetkým je to práca vedomia, ktorá ponad fyzické možnosti, prostredníctvom predstáv a zaoberania sa obsahmi jogových cvikov, tzv. ásan daruje človeku pokoj. Odpútanie od naliehajúcich myšlienok a venovanie pozornosti okolitému priestoru a estetickým formám je základom terapie. Sprievodnou literatúrou ku kurzu je kniha Joga a rakovina, ktorá obsahuje jednotlivé teoretické bloky a aj návody na samostatné cvičenie jogových pozícií.

Prihlasovanie  prostredníctvom recepcie Centra pomoci LPR

 

V prípade, že Vám termín alebo miesto cvičenia nevyhovuje,  a mali by ste vážny záujem o lekcie jogy, napíšte nám, kde by ste chceli cvičiť (Vašu mestskú časť, alebo mesto, prípadne blízke pohybové centrum a pod). Pri plánovaní nového rozvrhu  kurzov Váš  návrh radi zvážime a možno už onedlho bude ponuka našich kurzov blízko pri Vás.