Špecializovaný kurz pre ľudí chorých na rakovinu

V zimnom cykle kurzov pokračujú na Slovensku ojedinelé  špecializované cvičenia jogy určené pre ľudí, ktorí prekonali, alebo aktuálne prechádzajú liečbou onkologického ochorenia.  Cvičenia jogy sa konajú každú stredu od 9. januára 2019 v centre pomoci Ligy proti rakovine na Brestovej ulici v Bratislave. Cvičenie jogy je podpornou aktivitou počas liečby,  vytvára priestor na lepšie porozumenie súvislostí tela a ľudského vedomia, na vlastnú, aktívnu kreatívnu prácu a povzbudenie záujmu o okolie.

Cieľom tohto špecializovaného  kurzu je pomocou kreatívneho cvičenia jogy sprostredkovať ľuďom postihnutým rakovinou možnosti, ako posilňovať vlastný imunitný systém, ako utvárať zmysluplný vzťah k životu a svetu napriek postihnutiu chorobou.

Joga je zdravý pohyb, vykonávaný v takej miere, ktorú jednotlivec zvláda s ohľadom na vlastné možnosti. No predovšetkým je to práca vedomia, ktorá ponad fyzické možnosti, prostredníctvom predstáv a zaoberania sa obsahmi jogových cvikov, tzv. ásan daruje človeku pokoj. Odpútanie od naliehajúcich myšlienok a venovanie pozornosti okolitému priestoru a estetickým formám je základom terapie. Sprievodnou literatúrou ku kurzu je kniha Joga a rakovina, ktorá obsahuje jednotlivé teoretické bloky a aj návody na samostatné cvičenie jogových pozícií.

Prihlasovanie je možné tiež  prostredníctvom recepcie Centra pomoci LPR

Ďalšie informácie nájdete v samostatnom článku Špecializované kurzy venovanom tejto téme alebo  v seriáli Joga a rakovina.