Joga a rozvoj osobnosti

Na používanie e-shopu musíte mať povolený JavaScript!

V našich knihách nájdete inšpirácie pre hodnotnejší život a duchovno-duševný rozvoj.

Rudolf Steiner | Franesa

Duchovný pohľad na otázky výživy - ako pôsobia rôzne potraviny a pochutiny na všetky úrovne ľudskej bytosti a aký postoj k nim zaujať?

5,50
viac info
Erich Fromm | portál

Dielo o strachu zo slobody napísal autor v snahe ozrejmiť, akým spôsobom sa nacizmus v Nemecku stal ideológou, ktorú boli ochotné podporiť široké časti vtedajšej spoločnosti. Je mimoriadne aktuálne aj v dnešných krízových časoch.

18,10
viac info
Heinz Grill | AD-joga

Kniha venovaná pedagogickým zručnostiam a duchovným východiskám pedagogickej práce. Práca učiteľa patrí k veľmi náročným činnostiam. Navrhované metodické postupy otvárajú možnosti pre kreatívne vyučovanie a živý vzťah k učebnej látke.

24,50
viac info
Erich Fromm | Citadella

Empirická psychologická a sociálna analýza dvoch spôsobov existencie: Mať či byť? 

9,00
viac info
Johann Wolfgang von Goethe | Petrus

Majstrovsky skonštruovaná, do detailov vybrúsená Rozprávka patrí k výnimočným literárnym dielam. Chce byť exemplárnym príkladom rozprávky, ktorá dovolí čitateľovi hľadať vlastný tajuplne skrytý význam obrazov a postáv a podnietiť tak jeho predstavivosť

14,90
viac info
Erwin Thoma | Anch books

Bionika pozoruje tajuplný svět rostlin a živočichů a pátrá po tom, co vynalezla příroda a jak to využít ve prospěch lidstva – to je cílem bioniky i této knihy.

14,00
viac info
Heinz Grill | AD-joga

Kniha o škole slobodného dychu, postupy pre skvalitnenie dýchania, rozvoj vedomia a celkové posilnenie imunitného systému prostredníctvom jogových cvičení.

21,90
viac info
Rudolf Steiner | Franesa

Učenie o duchovných bytostiach a ich vzťahu k človeku pohľadom Rudolfa Steinera

11,00
viac info
Rudolf Steiner | Franesa

Hľadanie súvislostí medzi mikrokozmom v človeku a makrokozmom pre porozumenie životu na zemi aj po odlúčení sa od tela.

12,50
viac info
Martin Takáč | Absynt/Kalligram

Esej o tom, ako sa nestratiť v prudko sa meniacom svete nových poznatkov a technológií, aj o dôležitosti osobného prežívania a o tom, aké hodnoty pretrvávajú v časoch "veľkej transformácie" sveta.

9,90
viac info
Viktor E.Frankl | LÚČ

Kniha o tom, ako žiť, aby človek našiel zmysel svojho života, napriek utrpeniu, ktorému sa nedá vyhnúť.

9,00
viac info
Rudolf Steiner | futurum

Výklad o vývoji človeka k chápaniu nadzmyslových svetov, poznanie duchovnej vedy a cesty, ktorá vedie k poznávaniu vyšších svetov.

12,00
viac info
Heinz Grill | AD-joga

Brožúra o Srdci je odborný text, určený primárne terapeutom, lekárom a ďalším odborníkom na duševné a telesné zdravie. Zaujímavé podnety však môžu v texte nájsť všetci, ktorých zaujíma duševno-duchovná a vývojová stránka medziľudského kontaktu. 

8,00
viac info
Heinz Grill | Citadella

Komplexná učebnica jogy pre inštruktorov jogy aj záujemcov o jogu. Obsahuje rozbor viac než 30 jogových pozícií a pozdravu Slnka. Umelecko-estetické vyobrazenie ásan inšpiruje aj duševné cítenia a rozvíja myslenie, cítenie a vôľu cvičiaceho.

18,00
viac info
Murat Örs | AD-joga

Knižka Joga a rakovina prichádza ako sprievodca pre ľudí, ktorí popri liečbe rakoviny hľadajú odpoveď na otázku, ako sami môžu prispieť k svojmu uzdraveniu.

6,90
4,90
viac info