Na používanie e-shopu musíte mať povolený JavaScript!

Obličky - knižná novinka o rozvoji duševných kvalít

Začítajte sa do novej knižky venovanej zdraviu - na fyzickej úrovni zdraviu obličiek, na duševnej úrovni zdravým vzťahom a zdravej aktivite človeka. Obličky sú zmyslovým orgánom duše, na jemnohmotnej úrovni zachytávajú všetko, čo v okolí človeka pôsobí zo vzťahov, požiadaviek druhých, harmóniu aj nepokoj.

Obličky popisuje autor Heinz Grill ako orgány v úzkom vzťahu k svetlu a medziľudskými interakciami. Zavádza pojem svetelno-duševného procesu, ktorý je východiskom pre usporiadané a kvalitné vzťahy jednotlivca s okolím. Základom tohto procesu je záujem o okolie, ktorý pôsobí liečivo pri prípadnej duševnej nerovnováhe a preventívne ako ochrana pri dnešnom rýchlom životnom tempe. Výsledkom svetelno-duševného rozvoja je hlbší rozvoj vzťahového a citového života.

V neposlednom rade autor uvádza aj vhodné terapeutické postupy v duchu antropozofickej medicíny, pre regeneráciu orgánu obličiek, najmä v súvislosti s pôsobením tráum, ktoré často ústia do pocitov úzkosti a depresie.

Knižka Obličky predstavuje jednu z kapitol rozsiahlejšieho diela autora Heinza Grilla „Tajomstvo podstaty duše“. V nej sú popísané štyri hlavné orgány - Srdce Obličky Pečeň Pľúca - z hľadiska duchovného nazerania, avšak v konkrétnej súvislosti k životu, zdraviu, výžive a psychickej rovine.

Knižka Obličky a svetelno-duševný proces je odporúčania hodná pre ľudí, ktorí sa už do istej miery, napr. pri cvičení jogových pozícií, oboznámili s tvorivým procesom realizácie myšlienok prostredníctvom vlastnej aktivity a teraz majú záujem o hlbšie pochopenie rozvoja cítení na základe utvárania myšlienky. Mnohé odpovede nájdu v knižke aj tí, ktorí sa cítia vyčerpaní alebo preťažení z bežného, na výkon orientovaného pracovného života a hľadajú východisko v podobe viac samostatného a tvorivého prístupu k životu. Každý pekný vzťah v živote potrebuje ideál a vytrvalé budovanie. To poskytuje ochranu pred vyhorením a stiahnutím sa zo života. Knižka ukazuje cestu k radostnému a zmysluplnému životu.

 


Podeľte sa o článok s priateľmi na sociálnych sieťach: