Na používanie e-shopu musíte mať povolený JavaScript!

Základné kurzy jogy

Základné kurzy jogy sú príležitosťou spoznať nových priateľov, ľudí z blízkeho okolia s podobnými záujmami a životnými hodnotami. Na skupinových lekciách sa popri cvičení dotýkame aj rôznych oblastí duševného poznania.

Učíme sa cvičiť jogové ásany telesne správne a zároveň pekne, aby telo ako nástroj vydalo svoj najkrajší obraz a vyjadrilo hlbší zmysel jogovej pozície.

Tvorivá práca vedomia na tele a formovanie estetických jogových pozícií podporia rozvíjanie duševných síl - myslenia, cítenia a vôle. Tieto duševné sily sú veľmi úzko prepojené
s pohyblivosťou a aktivitou chrbtice, jej vnímaním, spevňovaním a zlepšovaním jej pružnosti.
Vďaka individuálnemu prístupu získate kvalitné znalosti o jogových cvikoch a význame jogy
pre súčasného človeka.

Na lekciách pracujeme v súlade s princípmi jogového konceptu Novej jogovej vôle . Cvičenia tak popri zlepšení fyzickej kondície vedú človeka smerom k budovaniu vnútorného pokoja a
k usporiadaniu vedomia, zvyšujú odolnosť proti nátlakom a stresovej záťaži. V neposlednom rade zlepšujú imunitný systém a napomáhajú získavať znova radosť z kontaktu so životom a s ľuďmi
v našom sociálnom okolí.

Skupinové cvičenia jogy sú vhodné pre všetky vekové kategórie, ženy aj mužov. Spravidla sú skupiny zmiešané a začiatočníci sa popri pokročilejších adeptoch ľahšie rozvíjajú a rýchlejšie učia. Na lekciách sa účastníci postupne aktívne zapájajú aj do uvádzania cvikov a celkovo napredujú
v spoznávaní princípov voľne vedeného pohybu a voľného dychu.

Niektoré skupinové lekcie sú určené začiatočníkom a iné pokročilým. Táto informácia býva
v prípade konkrétneho kurzu vyznačená v aktuálnom rozvrhu.

Neváhajte, pozrite si náš rozvrh základných skupinových kurzov  a nájdite v ňom svoj čas pre jogu.