Knižka Slobodný dych PREDPREDAJ

Heinz Grill
Slobodný dych a svetelno-duševný proces

"Kniha opisuje vedome aktívny, estetický a regenerujúci spôsob cvičenia s telesnými a dychovými cvičeniami na spirituálnom základe.

Vychádzajúc z autorom rozvinutých princípov slobodnej dychovej školy, sú tu predstavené jednoduché a pokročilé pozície jogy (ásany), ako aj mnohé úplne nanovo vytvorené pohybové formy, kombinované do krátkych cvičebných zostáv. Každá cvičebná kapitola obsahuje zrelé meditatívne myšlienky pre chápanie človeka ako duchovnej, duševnej a fyzickej bytosti. Návody k cvičeniu obsahujú aj podnety k vlastnej vedomej aktivite, ako aj k rozvoju slobodne prežívanej dychovej činnosti a pohybovej dynamiky.

Kapitoly k základu náuky o človeku a terapeutickým možnostiam procesu slobodného dychu, ako aj klasickej jogovej praxi riadeného dýchania (pranayama) popritom poskytujú mnohé ďalšie podnety pre hlbšie zaoberanie sa obsahom a pre tvorbu poznania. Úvodná a záverečná kapitola nakoniec popisujú hlboké porozumenie spirituality, meditácie a duchovného rozvoja vo všeobecnosti, ktoré autor dáva knihe za základ." (Výňatok z  predslovu knihy od S. Kurtha)

Knihu je možné už teraz si zakúpiť v PREDPREDAJI za zvýhodnenú cenu 19,90 EUR (teda so zľavou 2 EUR). 

Knihu získate ihneď po jej vydaní (plánované na jún 2021) a ako poďakovanie Vám zašleme VOĽNÚ VSTUPENKU NA LEKCIE JOGY v štúdiách AD-joga alebo IntegralEducation Prajna. 

 

FORMULÁR PRE OBJEDNANIE KNIHY
(vo formulári zvoliť  Kniha Slobodný dych)

Učitelia jogy a terapeuti môžu využiť v rámci PREDPREDAJA množstevnú zľavu 20% a viac:
=> pri odbere 2 výtlačkov je cena knihy 17,50 EUR
=> pri odbere 4 výtlačkov a viac je cena knihy 16,90 EUR
Pri zadávaní objednávky prosím uveďte želaný počet výtlačkov do poznámky. 
Môžete prispieť aj dobrovoľným príspevkom, ktorý Vám bude po vydaní knihy
odrátaný od predajnej ceny (21,90 EUR) v plnej výške.
Dobrovoľné príspevky na zakúpenie knihy posielajte na účet SK9511000000002934142482
(Vydavateľstvo AD-joga). Ďakujeme!


Bližšie informácie poskytne a fakturáciu vybavuje Miriam Bellušová
 

 

 Z obsahu knihy vyberáme:

Vnútorný pokoj, meditácia a koncentrácia

Rozšírené porozumenie dýchaniu so zohľadnením antropozofickej náuky o človeku a medicíny

Základy slobodnej školy dychu

Prax a terapeutické účinky slobodného dychového cvičenia s duševno-duchovnými obsahmi

Tvorba poznania k technikám vedeného dychu (pranayama) v svetle kritiky jogy Rudolfa Steinera

Duchovná školiaca cesta