Pohľady

Zostava pre samoštúdium a cvičenie doma

„Jogovou pozíciou, takzvanou ásanou, človek nezaujíma len telesnú pozíciu, ale sa súčasne vo vedomí zaoberá osobitným cítením, toto spoznáva a realizuje ho do vyjadrenia prostredníctvom tela až k umeleckému obrazu“ (cit. autor H. Grill). Tým toto cítenie sprostredkuje aj pre okolie a v atmosfére vzájomného medziľudského podporovania tvorí životné sily nielen pre seba, ale aj pre svojich blízkych.
 
Viac...

Seriál o joge a rakovine

V tomto príspevku prinášame obhliadnutie sa za seriálom článkov, venovaný možnostiam vykonávania jogy v období liečby rakoviny a všeobecne významu jogy pre posilnenie imunitného systému, fyzického aj duševného zdravia.

Bol poprvýkrát publikovaný v lete 2018 na internetovom portáli zdravie.sk a nájdete v ňom informácie napríklad o liečivých účinkoch jogových pozícií alebo o starostlivosti o chrbticu.  

Viac...

Poloha paschimottanasana

Poloha paschimottanasana- nazývaná aj kliešte, alebo tiež poloha hlava koleno - je polohou aktívneho predklonu so spevnenými nohami a  napriamujúcou sa chrbticou. V knihe H. Grilla, Duševná dimenzia jogy, ktorá inšpiruje ľudí cvičiacich jogu v zmysle Novej jogovej vôle, sa táto pozícia popisuje slovami "...odvážne vchádzanie do napätí a do nepohodlných pomerov, ktoré matéria ponúka". Význam týchto slov sa človeku vyjaví, keď sa usiluje naozaj aktívne formovať "kliešte"  a vydáva sa na cestu prekonávania samého seba. 

Viac...

Stoj na pleciach (sarvangásana)

Stoj na pleciach, inak nazývaný "poloha všetkých častí" - sarvangásana,  patrí k základným, takzvaným obráteným polohám jogy. Podporuje vnímanie prirodzeného stredu a je obrazom pokojného vertikálneho rastu. Človek prekonáva pocit  tiaže  tela vedomou výstavbou napätia pozdĺž chrbtice a zapája silu vzpriamovania z hrudnej chrbtice.

Viac...

Duševné sily

Duša (vedomie človeka) sa vyznačuje tromi silami, tromi charakteristickými vlastnosťami a tými sú myslenie, cítenie a vôľa. "Rozvinutie síl duše venuje celému životu morálne zdokonalenie, náhľady do súvislostí, stabilnejšiu pružnosť v zdraví a psychickej pohode a otvára cvičiacemu počiatočnú cestu k majstrovstvu a k vedeniu svojho života",  H.Grill. 

 

Viac...

Význam cvičenia jogy pre podporu imunity

Dňa 20. júna 2018 sa konala prednáška Joga ako terapia na podporu imunity v  Centre pomoci Ligy proti rakovine v Bratislave. Je naozaj cenné, že vytvorili priestor pre túto aktuálnu a dôležitú tému. Obsah prednášky si prečítajte v krátkom zhrnutí.

 

 

Viac...

Ásana Váha (Tuladandásana)

Keď hľadáme jogové cvičenie, posilňujúce slobodný postoj a schopnosť aktívneho podieľania sa na živote, iste sa nezmýlime, ak priberieme do jogovej zostavy ásanu Váha.
V čom spočíva význam tejto na pohľad jednoduchej predklonovej pozície?

Viac...

Joga a životný priestor

Na mojich lekciách jogy sa môžete stretnúť s pojmom "stred dĺžky chrbta", alebo tzv. tretie centrum. Vo fyzickom tele, pomyselne na úrovni žalúdka smerom k chrbtici sa nachádza zhluk nervovo-vegetatívnych zakončení (odb. plexus solaris), ktoré riadia činnosť orgánov brušnej dutiny. V astrálnom tele sa na jeho úrovni nachádza tretie energetické centrum, tzv. manipúra čakra. 

Viac...