Knižka Srdce

Heinz Grill
Srdce
Brožúra o Srdci je pôvodne kapitolou z autorovej knihy Das Wesensgeheimnis der Seele (Tajomstvo podstaty duše). Je to odborný text, určený primárne terapeutom, lekárom a ďalším odborníkom na duševné a telesné zdravie. Zaujímavé podnety môžu v texte nájsť všetci, ktorých zaujíma duševno-duchovná a vývojová stránka medziľudského kontaktu. 
 
Autor vychádza z dôkladných vedeckých poznatkov z oblasti medicíny a psychosomatiky. Rozširuje ich o spirituálnu rovinu, ktorá popisuje hlbší duševno-duchovný význam a súvislosti orgánu srdca, jeho zdravého fungovania a tiež jeho rôznych ochorení a možností terapie. Vzťah spirituality a zdravia autor rozpracováva na základe celostného pohľadu na ľudskú bytosť, ktorý ako prvý na Západe popísal R. Steiner pre antropozofickú medicínu. V súvislosti s orgánom srdca sa tu autentickým a originálnym spôsobom venuje témam sebarealizácie, osobnostného rozvoja, slobodných a usporiadaných vzťahov, posilňovaniu vedomia, rovnováhe medzi zodpovednosťou a slobodou a napokon aj tomu, ako v (nielen) terapeutickom rozhovore a vzťahu podporiť vývoj a životné sily pacienta. Ponúka rozličné praktické cvičenia a liečebné podnety zamerané na tvorbu životných síl a pokoja v srdci.
 

TU objednať   

(vo formulári zvoliť  Heinz Grill: SRDCE)

 

Bežná cena knihy je  8 EUR.

Z obsahu vyberáme:

  • Orgán srdca a proces sebarealizácie
  • Ochorenia súvisiace so srdcom
  • Terapeutické možnosti pri orgáne srdca
  • Trojčlennosť pri tvorbe predstáv a cvičenie terapeuta s pacientom
  • Rozvinutie éterických síl pomocou jednoduchých cvičení
  • Liečivé prostriedky a opatrenia k podpore sociálneho procesu