Knižka Slobodný dych

Heinz Grill
Slobodný dych a svetelno-duševný proces

"Kniha opisuje vedome aktívny, estetický a regenerujúci spôsob cvičenia s telesnými a dychovými cvičeniami na spirituálnom základe.

Vychádzajúc z autorom rozvinutých princípov slobodnej dychovej školy, sú tu predstavené jednoduché a pokročilé pozície jogy (ásany), ako aj mnohé úplne nanovo vytvorené pohybové formy, kombinované do krátkych cvičebných zostáv." 

 

 

FORMULÁR PRE OBJEDNANIE KNIHY
(vo formulári zvoliť  Kniha Slobodný dych)

Vydanie knihy: jún 2021

Cena knihy je 21,90 EUR.

 

 

 

"Každá cvičebná kapitola obsahuje zrelé meditatívne myšlienky pre chápanie človeka ako duchovnej, duševnej a fyzickej bytosti. Návody k cvičeniu obsahujú aj podnety k vlastnej vedomej aktivite, ako aj k rozvoju slobodne prežívanej dychovej činnosti a pohybovej dynamiky.

 

 

Kapitoly k základu náuky o človeku a terapeutickým možnostiam procesu slobodného dychu, ako aj klasickej jogovej praxi riadeného dýchania (pranayama) popritom poskytujú mnohé ďalšie podnety pre hlbšie zaoberanie sa obsahom a pre tvorbu poznania. Úvodná a záverečná kapitola nakoniec popisujú hlboké porozumenie spirituality, meditácie a duchovného rozvoja vo všeobecnosti, ktoré autor dáva knihe za základ." (Výňatok z  predslovu knihy od S. Kurtha)
 
Z obsahu knihy vyberáme:

Vnútorný pokoj, meditácia a koncentrácia

Rozšírené porozumenie dýchaniu so zohľadnením antropozofickej náuky o človeku a medicíny

Základy slobodnej školy dychu

Prax a terapeutické účinky slobodného dychového cvičenia s duševno-duchovnými obsahmi

Tvorba poznania k technikám vedeného dychu (pranayama) v svetle kritiky jogy Rudolfa Steinera

Duchovná školiaca cesta

 

Pozrite si aj video o našom novom titule: