Knižka Duševná dimenzia jogy

Heinz Grill
Duševná dimenzia jogy - praktické základy spirituálnej cvičebnej cesty

Kniha je komplexnou učebnicou jogy. Autor v nej popisuje technickú stránku 35 základných aj pokročilých jogových cvikov aj s prehľadnými fotografiami. Dá sa podľa nej dobre samostatne cvičiť a inštruktori jogy môžu podľa nej výborne tvoriť zostavy pre svoje hodiny. Venuje sa aj duševnému rozmeru jogy – duševným kvalitám jednotlivých čakier a tiež cíteniu spojenému s každou ásanou. Napokon rozvíja aj filozoficko – spirituálny rozmer jogy, teda jej podnety pre celkový vývoj ľudskej bytosti.

Autor k tejto téme pristúpil veľmi odvážne a premyslene, čerpajúc z hlbokej znalosti spirituálnej stránky jogy a tiež z dobrého pozorovania dnešnej doby a ľudí. Odporúčame knižku každému, kto to s jogou myslí aspoň trochu vážne a chce sa o nej dozvedieť viac. Je to kniha, v ktorej aj po rokoch objavíte vždy nové dimenzie, ktoré obohatia vašu jogovú prax aj duševný život.

TU objednať    

(vo formulári zvoliť Heinz Grill: Duševná dimenzia jogy)

Jogové cviky podporujú jednotlivé oblasti duševného života.
Autor tieto oblasti rozradil do siedmich oblastí (vychádzajúc zo 7 čakier) a priradil k nim jogové pozície podľa významu:

Utváranie života na základe obsahu - anáhata čakra -  Jogový drep, Strom, Ondrejov kríž, Stoj na pleciach
Rozvoj cítenia šírky - manipúra čakra - Pluh, Kliešte, Luk, Ťava, Trojuholník
Otvorenosť prostredníctvom rozvoja predstáv, odpútanie a nový začiatok - višuddha čakra - Krídla, Joga mudra, Ryba, Polmesiac, 
Voda a zhromažďujúci sa pohyb - svádhisthána čakra - Predklon v stoji, Kobylka, Široký sed, Predklonové variácie
Rozvoj sily vedomia nezávislej od projekcií - adžňá čakra - Točný sed, Stoj na hlave, Kobra 
Podporenie pratvorivej sily a rozvoj slobodne použiteľnej rozhodnosti - múládhára čakra - Poloha nohy, Šikmá rovina, Páv
Rozvoj úplnej slobody od tela - sahasrára čakra - Lotos, Polovičný diamant, Škorpión, Kôň, Vrana, Váha, Holubica

 

Z obsahu knihy vyberáme:

Dýchanie a duševný život
Rozličné oblasti duševného života
Rozvoj pozornosti, koncentrácie a vzťahových schopností
Rozdielny druhy energie v joge a tri rôzne vyžarovania aury
Vnútorný pokoj a uvoľnenie
Jogové ásany a ich priradenie k jednotlivým duševným regiónom (čakrám)
Metodický návod pre zoradenie cvikov do zostavy
Meditácia zameraná na tri kruhy

 
Bežná cena knihy je 18 EUR.
 
Ďalšie tituly od autora Heinza Grilla a iných autorov z oblasti spirituality a jogy nájdete v nemeckom, anglickom alebo talianskom jazyku vo Vydavateľstve Stephan Wunderlich Verlag: https://stw-verlag.de/