Aktívne leto s jogou v Miloslavove

Škola AD-joga organizuje aj v tomto roku cvičenia jogy vonku  počas celého leta. Stretávame sa  v Lipovom parku pri Kultúrnom dome Miloslava, každý  utorok a začíname už 18. júna.

 

Stretávame sa každý utorok od 18:30 hod. do 20:00 hod. až do konca augusta v parku na Lipovom námestí.

Nájdete nás v parku zo strany škôlky, parkovať v prípade potreby možno v okolí parku. 

Na cvičenie je možné nahlásiť sa  prostredníctvom rozvrhu na webe AD-jogy, ale nie je na prekážku, keď prídete aj bez nahlásenia.

Letná joga je otvorený kurz, len vo forme jednorázových vstupov. Akceptujeme aj úhrady kartou Multisport.

Teším sa na spoločné cvičenia v peknom prostredí nášho lipového parku.