Aktívne leto s jogou v Miloslavove

Škola AD-joga organizuje aj v tomto roku cvičenia jogy vonku  počas celého leta. Stretávame sa  v Lipovom parku pri Kultúrnom dome Miloslava, každý  utorok a začíname už 18. júna.

Joga vonku už čoskoro. Začíname od 18. júna 2019 a budeme cvičiť každý utorok od 18:30 hod. do 20:00 hod. až do konca augusta. 

Stretávame sa v parku na Lipovom námestí - zo strany škôlky, parkovať  v prípade potreby možno v okolí parku. 

Na cvičenie je možné nahlásiť sa  prostredníctvom rozvrhu na webe AD-jogy, ale nie je na prekážku, keď prídete aj bez nahlásenia.

Teším sa na spoločné cvičenia v peknom prostredí nášho lipového parku.