... príležitosť stretnúť sa

Škola jogy AD-joga  je priestor pre všetkých, ktorí hľadajú kvalitnú jogu a duševné poznanie. Pôsobíme v Miloslavove a okolí, ako aj v Bratislave. 

Joga, ktorú ponúkame, je inšpirovaná koncepciou Novej jogovej vôle, ktorá do popredia stavia umelecko-štýlovú formu ásan a napĺňanie ásan obsahmi, duševne poňateľnými pre súčasného človeka. Vnímajúc, že život človeka má miesto tak v hmotnej sfére, ako aj v duchovno-duševnej oblasti,  oslovujú naše kurzy jogy tak fyzické telo, ako aj vedomie človeka (astrálne telo)

Skupinové cvičenia jogy sú príležitosťou spoznať nových priateľov, ľudí z blízkeho okolia s podobnými záujmami a životnými hodnotami. Na lekcii sa popri cvičení dotýkame aj rôznych oblastí duševného poznania. Učíme sa cvičiť jogové ásany telesne správne a zároveň pekne, aby telo ako nástroj vydalo ten najkrajší obraz a vyjadrilo hlbší zmysel jogovej pozície. 

Individuálne lekcie jogy alebo lekcie jogy pre uzatvorené skupiny ponúkame pre klientov, ktorí majú špecifické požiadavky na čas alebo miesto cvičenia. Je určená pre pracovné tímy (napr. spoločné cvičenia v pracovnej dobe), alebo pre rodinných príslušníkov, či skupiny priateľov, ktorí sa chcú venovať joge viac v súkromnom prostredí. Individuálne lekcie sa spravidla konajú v priestoroch Školy jogy AD-joga na Južnej ulici v Alžbetinom Dvore.  S ponukou jogy prídeme však aj do Vašich firemných priestorov.

 

Školu jogy AD-joga otvorila a vedie  jogová učiteľka,  Miriam Bellušová. Jej dlhoročná účasť na inšpiratívnych kurzoch jogy v Škole jogy a umenia života ÁSANA, ktorá sa datuje od roku 2007  a štúdium publikácií o joge a súvislostiach života od autora Heinza Grilla,  vyústili do rozhodnutia pôsobiť ako jogová učiteľka. V roku 2016 absolvovala kurz vzdelávania učiteľov jogy, ktoré organizovalo občianske združenie Nová jogová vôľa. Zároveň je aj certifikovanou inštruktorkou power jogy II.stupňa. Okrem jogových kurzov v Miloslave vedie kurzy jogy aj v Bratislave a od roku 2018 lektorsky spolupracuje  s Ligou proti rakovine na kurzoch jogy pre onkologických pacientov.

Svoj vzťah k povolaniu jogového učiteľa vyjadrila: "Jogu vnímam ako tvorivú aktivitu, ktorá nielen zlepší fyzické možnosti, ale predovšetkým rozvíja duševné kvality každého človeka. Tento vnútorný potenciál jogy som spoznala vďaka jogovému konceptu tzv. Novej jogovej vôle, ktorý vypracoval jogový učiteľ nemeckého pôvodu, pán Heinz Grill. Je založený na umeleckom utváraní jogových pozícií, na škole voľného, slobodného dychu a na venovaní pozornosti vonkajším okolnostiam života, čím vzniká prirodzená ochrana voči úzkostným alebo depresívnym náladám. Joga má vďaka tvorivému prístupu veľmi priaznivé účinky na imunitný systém a podnecuje ľudí k novému začiatku v živote." 

 

 

 

Niektoré jogové hodiny vedie jogová učiteľka, Veronika Sorentíny, ktorá sa rozhodla so Školou jogy AD-joga spolupracovať v rámci prípravnej praxe. Na samostatne vedených hodinách sprostredkováva klientom pekné pohybovo-umelecky vykonávané ásany a svoje porozumenie joge. Nová jogová vôľa ju oslovuje pre chápanie jogy ako tvorivého umenia a pre skutočný záujem o rozvoj osobnosti po duchovnej, duševnej a telesnej stránke.

 

 

 

 

 

Cvičenia jogy vo Hviezdoslavove v letnom období vedie Ivana Kuštárová. O svojom vzťahu k joge napísala: "Joga v sebe zahŕňa viacero faktorov. Nie je to len fyzické cvičenie, ale zároveň posilňovanie vnútra človeka. Pri cvičení jogy vnímam krásu pohybu, jednotlivých ásan, ku ktorej je potrebné sa dopracovať pomalými krokmi, niekedy s prekonávaním či už malých alebo väčších prekážok. Vedenie kurzu je pre mňa nová skúsenosť, možnosť rozvíjať sa, napríklad aj prostredníctvom spätnej väzby."