Na používanie e-shopu musíte mať povolený JavaScript!

... príležitosť stretnúť sa

AD-joga  je tu pre všetkých, ktorí hľadajú kvalitnú jogu a duševné poznanie. Záleží nám na Vašom osobnom napredovaní. Joga ako celostná disciplína rozvíja nielen telesné, ale aj duševné možnosti človeka. Preto na novom webovom portáli AD-joga nájdete nielen cvičenia jogy, ale aj kvalitné knihy a podnety pre osobný rozvoj a zdravie. 

V našom online kníhkupectve nájdete knihy vydané vo Vydavateľstve AD-joga, ďalej preklady diel z oblasti jogy a antropozofie, diela popredných európskych filozofov a psychológov, aj súdobé diela slovenských a českých autorov. Do budúcna prinesieme tiež autorské umelecké diela slovenských autorov z oblasti fotografie, výtvarného umenia a iných.

Kurzy jogy v našej Škole jogy AD-joga sú inšpirované koncepciou Novej jogovej vôle, ktorá do popredia stavia umelecko-štýlovú formu ásan a napĺňanie ásan obsahmi, duševne poňateľnými pre súčasného človeka. Vnímajúc, že život človeka má miesto tak v hmotnej sfére, ako aj v duchovno-duševnej oblasti, kladú jogové lekcie dôraz na celostný rozvoj človeka.

V časti Inšpirácie nielen o joge Vám prinášame kaleidoskop informácií z oblasti jogy, individuálnej spirituality, podpory zdravia a ďalších oblastí, aj podnety pre Vašu jogovú prax a osobnostný rozvoj.

 

 

Školu jogy & Vydavateľstvo AD-joga otvorila a vedie jogová učiteľka, Miriam Bellušová. Jej dlhoročná účasť na inšpiratívnych kurzoch jogy v Akadémií vzdelávania a jogy ÁSANA, ktorá sa datuje od roku 2007 a štúdium publikácií o joge a súvislostiach života od autora Heinza Grilla,  vyústili do rozhodnutia pôsobiť ako jogová učiteľka. V roku 2016 absolvovala kurz vzdelávania učiteľov jogy, ktoré organizovalo občianske združenie Nová jogová vôľa. Vedie kurzy jogy v Bratislave a jej okolí. Od roku 2018 lektorsky spolupracuje  s Ligou proti rakovine na kurzoch jogy pre onkologických pacientov. Od roku 2020 je členkou občianskeho združenia Učitelia jogy.  Ďalej sa venuje prekladom článkov na stránke www.heinz-grill.de do slovenského jazyka, aby boli priamo dostupné aj pre slovenských a českých záujemcov.

Od roku 2021 pôsobí aj ako vydavateľka knižnej literatúry, a to predovšetkým prekladov kníh z oblasti jogy a antropozofie. Popri vydavateľskej činnosti spravuje online AD-portál, kde čitateľ nájde na jednom mieste online kníhkupectvo, inšpiratívne knihy a rôzne ďalšie inšpirácie, cenné pre zušľachťovanie svojho osobného potenciálu. 

Sama hovorí: "Jogu vnímam ako tvorivú aktivitu, ktorá nielen zlepší fyzické možnosti, ale predovšetkým rozvíja duševné kvality každého človeka. Tento vnútorný potenciál jogy som spoznala vďaka jogovému konceptu tzv. Novej jogovej vôle. Je založený na umeleckom utváraní jogových pozícií, na škole voľného, slobodného dychu a na venovaní pozornosti vonkajším okolnostiam života, čím vzniká prirodzená ochrana voči úzkostným alebo depresívnym náladám. Joga má vďaka tvorivému prístupu veľmi priaznivé účinky na imunitný systém a podnecuje ľudí k novému začiatku v živote."