Malina Gym, Malinovo

Malina Gym (areál bývalého ElfoClubu)

Družstevná 575 

900 45 Malinovo