Registrácia do kurzov jogy

Od apríla prebieha jarný cyklus jogových kurzov, v ktorých popri pokračujúcich záujemcoch radi privítame aj  začínajúcich klientov. Pravidelné cvičenie jogy pôsobí ozdravujúco na fyzické telo aj psychiku. Naučíte sa voľne dýchať aj v zložitejších pozíciách a situáciách,  spoznáte tri sily vedomia človeka, zlepšíte stav chrbtice a kĺbov. 

Vyhľadajte si svoj čas pre jogu.

Tvorivá práca vedomia na tele formovanie estetických jogových pozícií podporia rozvíjanie duševných síl - myslenia, cítenia a vôle. Tieto duševné sily sú veľmi úzko prepojené s pohyblivosťou a aktivitou chrbtice, jej vnímaním, spevňovaním a zlepšovaním jej pružnosti. Vďaka individuálnemu prístupu získate kvalitné znalosti o jogových cvikoch a význame jogy pre súčasného človeka.

Joga Novej jogovej vôle  je cvičením, ktoré popri zlepšení fyzickej kondície  vedie človeka smerom k  budovaniu vnútorného pokoja a  k usporiadaniu vedomia, zvyšuje odolnosť proti nátlakom a stresovej záťaži. V neposlednom rade zlepšuje imunitný systém a napomáha získavať znova radosť z kontaktu so životom a blízkymi. 

Štvrtkové kurzy s Veronikou začínajú už 18. apríla 2019, ostatné kurzy v týždni od 29. apríla. Cvičenia budú prebiehať do konca júna 2019.

Kurzy s Mirkou v utorok a vo štvrtok  je možné navštevovať aj formou jednorázových vstupov.

Akceptujeme vstupy na kartu zamestnaneckých benefitov MULTISPORT