Na používanie e-shopu musíte mať povolený JavaScript!

Online stretnutia k štúdiu spirituálnej literatúry

Nie je čítať ako čítať. Čítať možno na jeden hlt, ale aj po malých sústach. Že čo máme na mysli? Obzvlášť spirituálna literatúra, ktorú nájdete v našom online kníhkupectve, neodhalí svoje skryté obsahy pri rýchlom, povrchnom prečítaní. Preto sme v spolupráci so školou Joga Premena pripravili online kurz spoločného štúdia spirituálnych textov.

 

Spirituálnu literatúru, ktorá obsahuje hlbšie duchovné výpovede, čítame takpovediac po dúškoch a jedna kniha nás môže sprevádzať po celý život. 

S cieľom priblížiť záujemcom spôsob štúdia spirituálne orientovanej literatúry organizujeme od januára 2023, v spolupráci s lektorom Matejom Štepitom a jogovou školou Joga Premena, spoločné online štúdium spirituálnych textov. Nosným dielom pre spoločné štúdium je kniha Duševná dimenzia jogy, v ktorej autor Heinz Grill položil základy samostatného jogového smeru nazývaného aj Nová jogová vôľa. Inšpiroval sa pritom staroindickými jogovými filozofiami bhakti, karma a džňána jogy, a tiež európskou antroposofickou filozofiou Rudolfa Steinera. 

V dnešnom zložitom spoločenskom dianí môže štúdium spirituálnych textov napomôcť človeku vnímať prazáklad morálky a vzájomnosti a tak si tvoriť zdravý úsudok o motívoch, príčinách a následkoch konania rôznych osôb aj o celkovom smerovaní ľudského spoločenstva.

V rámci štúdia sa podľa záujmu účastníkov môžeme venovať aj textom evanjelií, alebo indickému spisu Bhagavad-Gíta, či dielam novodobých európskych filozofov a psychológov.

Organizačné informácie a prihlasovanie nájdete v našom rozvrhu