Joga a rakovina (knihy)

Predstavujeme publikácie venované téme Joga a rakovina. Prinášajú nové poznatky o liečbe rakoviny a napomáhajú pacientom porozumieť chorobe, ktorá sa stala súčasťou ich životov.

Murat Örs
Joga a rakovina

Brožúrka Joga a rakovina prichádza ako sprievodca pre ľudí, ktorí popri liečbe rakoviny hľadajú odpoveď na otázku, ako sami môžu prispieť k svojmu uzdraveniu. Okrem základnej zostavy jogových cvičení vysvetľuje, akým spôsobom joga posilňuje imunitný systém, ako napomáha ku stabilite duševného života a ku radostnejšiemu prístupu k životu a jeho výzvam.

 

 

Škola jogy AD-joga má vo svojej ponuke kurzy jogy pre ľudí, ktorí sa v súčasnosti liečia alebo zavŕšili obdobie liečby rakoviny.  Na kurzoch sa vyučujú vhodné jogové cvičenia pre podporu duševných síl a podporu imunitného systému človeka.  Viac sa o týchto kurzoch dozviete v článku Špecializované kurzy.

Joga v zmysle koncepcie  Novej jogovej vôle  kladie pred človeka úlohu aktívneho, vedomého zaobchádzania s telom pre utváranie umeleckých jogových pozícií. Tým rozvíja sily vedomia – myslenie, cítenie a vôľu, a najmä vlastnú tvorivú silu človeka. Vedomá, tvorivá práca človeka je najlepším prostriedkom pre predchádzanie stavom úzkosti, obavám a psychickým preťaženiam, ktoré pramenia z vonkajších nátlakov a z manipulácií a vedú neraz k závažným ochoreniam organizmu.

Niekoľko tém z obsahu knihy:

Posilnenie imunity v joge
Telesné a duševné teplo v človeku
Blokovaná hrudná chrbtica pri rakovinovom ochorení
Praktická časť – zostava jogových cvikov
 

S láskavým súhlasom nemeckého vydavateľa bola publikácia vydaná v slovenskom jazyku.
Zaobstarať si ju môžete na dobierku prostredníctvom Školy jogy AD-jogy, aj v sieti distribučnej spoločnosti IKAR. 

 

Cena knihy je  6, 90 EUR.

Prečítajte si ukážku z tejto knihy.

Objednávka knihy Joga a rakovina

 

 

Heinz Grill
Vysvetlenie, profylaxia, terapia rakoviny z celostného medicínskeho a spirituálneho hľadiska

Heinz Grill vytvoril touto knihou dielo, ktoré vysvetľuje ešte stále záhadné fenomény rakoviny v nových súvislostiach. V kapitolách „Príčiny rakoviny, odvaha k vedomému novému začiatku“, „Aktívna a pasívna podpora imunitného systému“ a „Liečenie vzniknutých psychických zranení“ popisuje Heinz Grill obraz choroby, ktorá ľudí, ako je jedna z hlavných výpovedí autora, vyzýva k novému začiatku v živote.

 

Zdôrazňuje predovšetkým možnosť smerovať pohľad odvážne na nové ciele a cesty tvorivého myšlienkového a citového rozvoja a tým aktívne pôsobiť proti strachu zo smrti, ktorý sa často s chorobou spája.

Obzvlášť zaujímavou je nadstavba terapie pomocou vybraných cvičení z jogy. Heinz Grill vidí cvičebnú prax ako vynikajúcu možnosť „harmonizovať vzťah tela a duše prostredníctvom vedomej, na telo sa vzťahujúcej a pozornej činnosti zmyslových orgánov“, čo považuje za základ pre terapiu rakoviny.

Kniha sa obracia na osoby zasiahnuté rakovinou, ich rodinných príslušníkov a terapeutov. Môže sprevádzať každú formu liečby ako sprievodné, zmysluplné doplnenie. Mnohé podnety pre sebavýchovu a sebaliečenie môžu ďalej sprievodne podporovať aj ľudí, ktorí sa po operácií cítia „ponechaní sami na seba“ a darovať im nádejnú perspektívu.

Publikácia je zatiaľ dostupná len v nemeckom vydaní. Zakúpiť si ju môžete na webovej stránke vydavateľstva Lammer Koll Verlag.