• Skupinové cvičenie jogy

  Skupinové cvičenie jogy

  Skupinové cvičenia jogy pre všetky vekové kategórie, ženy aj mužov. Pozrite si náš rozvrh a nájdite v ňom svoj čas pre jogu.

 • Kniha Slobodný dych

  Radi čítate?

  Pri čítaní kvalitnej jogovej literatúry sa vedomie stáva súčasťou duchovne cenných textov, nachádza v nich pekné inšpirácie pre cvičenie, aj pre celostný rozvoj.
  Pozrite si náš najnovší knižný titul
  Slobodný dych.

 • Joga pre ľudí s rakovinou

  Špecializované kurzy

  Skupinové a individuálne lekcie jogy zamerané na posilnenie životných síl pre nemocných ľudí, s poruchami imunity, únavovým syndrómom, rakovinovými a inými ochoreniami.
  Čítajte viac v sekcii Aktivity a ponuka.

 • Darujte jogu

  Darujte jogu

  Pre Vašich blízkych a priateľov môžete zakúpiť darčekové poukážky na individuálne aj skupinové lekcie jogy. Darujte im podnetný čas pre ich osobný rozvoj.

Škola jogy & Vydavateľstvo AD-joga  je priestor pre všetkých, ktorí hľadajú kvalitnú jogu a duševné poznanie. Pôsobíme v Miloslavove a okolí, ako aj v Bratislave. 

Joga, ktorú ponúkame, je inšpirovaná koncepciou Novej jogovej vôle, ktorá do popredia stavia umelecko-štýlovú formu ásan a napĺňanie ásan obsahmi, duševne poňateľnými pre súčasného človeka. Jej autorom je nemecký učiteľ jogy a spisovateľ Heinz Grill. Vnímajúc, že život človeka má miesto tak v hmotnej sfére, ako aj v duchovno-duševnej oblasti,  oslovujú naše kurzy jogy tak fyzické telo, ako aj vedomie človeka (astrálne telo)

Skupinové cvičenia jogy sú príležitosťou spoznať nových priateľov, ľudí z blízkeho okolia
s podobnými záujmami a životnými hodnotami. Na lekcii sa popri cvičení dotýkame aj rôznych oblastí duševného poznania. Učíme sa cvičiť jogové ásany telesne správne a zároveň pekne, aby telo ako nástroj vydalo ten najkrajší obraz a vyjadrilo hlbší zmysel jogovej pozície.

 

Školu jogy & Vydavateľstvo AD-joga otvorila a vedie jogová učiteľka, Miriam Bellušová. Jej dlhoročná účasť na inšpiratívnych kurzoch jogy v Škole jogy a umenia života ÁSANA, ktorá sa datuje od roku 2007 a štúdium publikácií o joge a súvislostiach života od autora Heinza Grilla,  vyústili do rozhodnutia pôsobiť ako jogová učiteľka. V roku 2016 absolvovala kurz vzdelávania učiteľov jogy, ktoré organizovalo občianske združenie Nová jogová vôľa. Okrem jogových kurzov v Miloslave vedie kurzy jogy aj v Bratislave a od roku 2018 lektorsky spolupracuje  s Ligou proti rakovine na kurzoch jogy pre onkologických pacientov. V súčasnosti je členkou občianskeho združenia Učitelia jogy.

Od roku 2021 pôsobí aj ako vydavateľka knižnej literatúry, a to predovšetkým prekladov kníh spisovateľa Heinza Grilla. Popri vydavateľskej činnosti pripravuje online AD-portál, kde čitateľ nájde na jednom mieste inšpiratívne knihy, podujatia nielen z oblasti jogy a všetko cenné pre zušľachťovanie svojho osobného potenciálu. Okrem toho pravidelne prekladá autorské články na stránke www.heinz-grill.de do slovenského jazyka, aby boli viac dostupné aj pre slovenských a českých záujemcov.

Sama hovorí: "Jogu vnímam ako tvorivú aktivitu, ktorá nielen zlepší fyzické možnosti, ale predovšetkým rozvíja duševné kvality každého človeka. Tento vnútorný potenciál jogy som spoznala vďaka jogovému konceptu tzv. Novej jogovej vôle. Je založený na umeleckom utváraní jogových pozícií, na škole voľného, slobodného dychu a na venovaní pozornosti vonkajším okolnostiam života, čím vzniká prirodzená ochrana voči úzkostným alebo depresívnym náladám. Joga má vďaka tvorivému prístupu veľmi priaznivé účinky na imunitný systém a podnecuje ľudí k novému začiatku v živote."