Marcový seminár Pokročilé ásany

Prvý seminár, ktorým sme otvorili cyklus pravidelných seminárov pre detailnejšie zaoberanie sa pokročilými ásanami,  sa konal  25. marca v Miloslave. 

Pozrite si fotky zo seminára  Pokročilé ásany a  ako v nich dosiahnuť pokrok.

Týmto seminárom sa otvára cyklus seminárov pre záujemcov o náročnejšie ásany. Popri technike ásan sme študovali ich umelecko-estetický výraz a význam pre duševné posilnenie ľudskej osobnosti.

Venovali sme sa ásanám Páv (máyúrásana), Tanečník (natarájásana) a Koleso (cakrásana).

 

 

Koleso

 

 O význame zaoberania sa pokročilými ásanami:

„Každý žiak, ktorý cvičí alebo sa pokúša cvičiť jogové ásany, ktoré sú
nad jeho technickými a psychickými možnosťami, sa celkom prirodzeným spôsobom usporadúva vo svojej individualite. Jeho oči žasnú, jeho ctižiadostivú myseľ nesie charakterný rešpekt a jeho srdce napĺňa príjemná cnosť skromnosti. Poznanie vznešenosti ásany, jej veľkosti, fascinácie a jej vnútorného svetla, vyvádza vedomie zo zvyklostí a otvára oslobodzujúcu objektivitu. Cieľ jogového cvičenia spočíva v obohatení vedomia.“, Heinz Grill, publ. Preduchovnenie tela, r. 2013