Nová jogová vôľa, o.z.

Hlavným poslaním združenia Nová jogová vôľa je vnášanie myšlienkových podnetov Novej jogovej vôle do spoločnosti a prispievanie k celostnému rozvoju a zdraviu jednotlivcov.

 

Členovia združenia a sympatizanti Novej jogovej vôle sa zaoberajú prekladmi odborných publikácií, pripravujú prednášky a semináre a vedú jogové kurzy na rôznych miestach Slovenska aj v zahraničí. Priebežné informácie o aktivitách združenia a učiteľov pôsobiacich v smere Novej jogovej vôle nájdete aj na spoločnej FB stránke alebo na webovej stránke združenia www.njv.sk.