Prebieha zimný cyklus kurzov

Detailné zaoberanie sa jogovými cvikmi, rozvíjanie vlastného potenciálu tvorivých možností a snaha o sebaprekonanie sú tými podnetmi, ktoré rozvíjame na hodinách jogy v Škole jogy AD-joga.  Pravidelným venovaním sa joge silnie odolnosť človeka voči výkyvom nálad a stresovým záťažiam. Zimný cyklus kurzov prebieha do 28. marca 2018 -   o voľných miestach alebo o možnosti jednorázovej účasti, prípadne o náhrade vymeškaných lekcií  sa informujte u lektorky.

Tvorivá práca vedomia na tele a formovanie estetických jogových pozicií podporia rozvíjanie duševných síl - myslenia, cítenia a vôle. Tieto duševné sily sú veľmi úzko prepojené s pohyblivosťou a aktivitou chrbtice, jej vnímaním, spevňovaním a zlepšovaním jej pružnosti. Vďaka individuálnemu prístupu získate kvalitné znalosti o jogových cvikoch a význame jogy pre súčasného človeka.